Status prawny i zasady funkcjonowania

Główny Instytut Górnictwa jest instytutem badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o instytutach badawczych. Utworzony został w dniu 16.04.1945 na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1945 r na bazie powołanego w dniu 8.03.1945 r. przez Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego - Centralnego Laboratorium Przemysłu Węglowego.

Główny Instytut Górnictwa został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000090660.

Aktualny statut Głównego Instytutu Górnictwa z dnia 10 listopada 2016 r., przechowywany w Dziale Kadr i Organizacji, uchwalony został przez Radę Naukową GIG i zatwierdzony przez ministra właściwego ds. energii w dniu 9 grudnia 2016 r.