Nagrody uzyskane w 2016 i 2017 roku

 • Dyplom Gratulacyjny za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie Górniczej Solidarności Zawodowej przyznany przez Fundację Rodzin Górniczych, (Katowice, styczeń 2017) 
 • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2017 za rozwiązanie pod nazwą „Urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich przeznaczonych do pracy w szybach górniczych i uruchomienie produkcji”, w kategorii Innowacyjność, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 12.01.2017r.)

 • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2017 za rozwiązanie pod nazwą „System zarządzania zrzutem wód kopalnianych w ujęciu zlewniowym opracowany w ramach projektu MANAGER” w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 12.01.2017r.)

 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za rozwiązanie pod nazwą „Sonda do automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów”(Warszawa, 09.12.2016r.)

 • Złoty medal Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2016, otrzymało rozwiązanie pod nazwą "Sonda do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczych”„ (Bruksela, 19.11.2016r.)

 • Złoty medal Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2016, otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Sonda do skanowania pustek w górotworze” (Bruksela, 19.11.2016r.)
 • Polska Nagroda Innowacyjności w kategorii innowacyjnych instytutów naukowych w promocyjnym programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej (Katowice, 28.10.2016r.)

 • Mistrz Techniki Regionu Katowickiego FSN NOT przyznany przez Jury konkursu za „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” (Katowice, 26.10.2016r.)

 • Złoty Medal z Wyróżnieniem przyznany przez Jury Konkursowe X Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2016” za „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów - sonda SIS-1” (Warszawa, 12.10.2016r.)

 • Srebrny Medal przyznany przez Jury Konkursowe  Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2016” za „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” (Warszawa, 12.10.2016r.)

 • Tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki 2016 w kategorii Marka Europejska przyznany Głównemu Instytutowi Górnictwa przez Jury VIII Edycji Konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli (Warszawa, 28.09.2016r.)

 • Tytuł Lider Innowacji przyznany przez Kapitułę Konkursową Konkursu za kreowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych dla górnictwa, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości środowiska naturalnego”, (Katowice, 15.06.2016r.)

 • Brązowy Medal Międzynarodowej Wystawy INTARG za „Urządzenie do osuszania osadów, a przede wszystkim osadów ścieków komunalnych i przemysłowych” (Katowice, 15.06.2016r.)

 • Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy INTARG za „Światłowodową sondę do pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla udostępnionego otworami pionowymi z powierzchni” (Katowice, 15.06.2016r.)

 • Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli za „Pomost ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” (8 czerwca 2016r.)

 • Medal w Międzynarodowym Konkursie Lepine w Paryżu  za „Światłowodową sondę do pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla udostępnionego otworami pionowymi z powierzchni” przyznany przez Kapitułę Konkursową Wystawy Eureka-Barcelona. (Paryż, 13 maj 2016r.)

 • Złoty Medal Światowej Wystawy Innowacji, Badań i Nowych Technologii za „Światłowodową sondę do pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla udostępnionego otworami pionowymi z powierzchni” przyznany przez Kapitułę Konkursową Wystawy Eureka-Barcelona (Barcelona, 13 maj 2016r.)

 • Dyplom Światowej Wystawy Innowacji, Badań i Nowych Technologii za „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000K) w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” przyznany przez Kapitułę Konkursową Wystawy Innova-Barcelona. (Barcelona, maj 2016r.)

 • Złoty Medal „Rynku Inwestycji” przyznany przez Jury Konkursowe magazynu „Rynek Inwestycji” za innowacyjne działania naukowo-badawcze w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy (Warszawa, 10.05.2016r.)

 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” przyznany podczas XXIII Giełdy Wynalazków (Warszawa, 24.03.2016r.)

 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000K) w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” przyznany podczas XXIII Giełdy Wynalazków (Warszawa, 24.03.2016r.).

 • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2016 za rozwiązanie pod nazwą „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000°K)  w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” Głównego Instytutu Górnictwa (Kraków, 25.02.2016r.)

 • Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji dla profesora Józefa Dubińskiego, wieloletniego Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa, a obecnie Przewodniczącego Rady Naukowej GIG. Nagroda Regionalnej Izby Gospodarczej przyznawana jest wyróżniającym się menedżerom, firmom  i organizacjom, (Katowice, 16.01.2016r.)

 • Medal Pamiątkowy Orderu Św. Stanisława za całokształt działalności zawodowej i społecznej dla prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego. Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika to historyczny polski order ustanowiony w  1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, (Warszawa, 09.01.2016r.)