9 lutego br. w Żywcu odbyła się konferencja „Wspólnie walczymy o czyste powietrze na Żywiecczyźnie”

9 lutego br. w Żywcu odbyła się konferencja „Wspólnie walczymy o czyste powietrze na Żywiecczyźnie”, zorganizowana wspólnie przez Urząd Miejski w Żywcu, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu oraz Główny Instytut Górnictwa.

Konferencji towarzyszył pokaz drona, ze specjalistycznym wyposażeniem do pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Podczas  konferencji podpisana została  też umowa o współpracy pomiędzy Miastem Żywiec a Głównym Instytutem Górnictwa m.in. w zakresie rozwiązań techniczno-organizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie niskiej emisji. , poprawę efektywności energetycznej sektora komunalnego oraz monitoringu środowiska z wykorzystaniem innowacyjnych technik informatycznych.

- Główny Instytut Górnictwa będzie wspierał władze Żywca oraz gmin współtworzących Związek Międzygminny ds. Ekologii w tych działaniach. Planowane jest utworzenie pilotażowego systemu pomiaru jakości powietrza  w oparciu o naszą mobilną platformę pomiarową (drona) oraz stacjonarne rejestratory jakości powietrza. Dane z systemu zostaną udostępnione mieszkańcom. Z czasem system zostanie rozbudowany o kolejne punkty pomiarowe oraz indywidualne czujniki i obejmie teren całej Żywiecczyzny – mówi Jan Bondaruk, Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa.