Kadra zarządzająca

Naczelny Dyrektor
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
e-mail: sprusek@gig.eu

telefon: 32 259 26 00

 

Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Geoinżynierii i Bezpieczeństwa Przemysłowego
dr inż. Zbigniew Lubosik
e-mail: zlubosik@gig.eu

telefon: 32 259 24 70

 

Jan Bondaruk

Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska
dr inż. Jan Bondaruk
e-mail: jbondaruk@gig.eu

telefon: 32 259 24 66

 

Aleksandra Mraczek-Krzak

Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych
mgr Aleksandra Mraczek-Krzak
e-mail: amraczek@gig.eu

telefon: 32 259 25 25

 

Józef Dubiński

Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
e-mail:

telefon: 32 259 22 22