Dostawa 100 g złoża do oznaczania strontu za pomocą chromatografii ekstrakcyjnej.