Dostawa 20 sztuk naciskaczy (iglic) do penetrometru Pen206, posiadanego przez Zamawiającego.