Dostawa analogowego czujnika światła i modułu Wi-fi