Dostawa elementów doposażenia do posiadanych przez Zamawiającego sterowników LattePanda 4G/64GB