Dostawa lasera zielonego i układu mechaniczno - optycznego