Dostawa zasilaczy do posiadanych przez Zamawiającego punktów dostępowych sieci bezprzewodowej.