Usługa transportowa w związku z organizacją warsztatów i wizyt studialnych dla przedsiębiorców z sektora paliwowo-energetycznego obwodu lwowskiego