Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych