Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę przez okres 12 miesięcy materiałów wybuchowych (środków strzałowych).