Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę wirówki i konduktometru