Zakup zestawów programów CAD / BIM do projektowania wraz z licencją stałą dla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach