Zapytanie ofertowe na: Opracowanie szczepionki bakteryjnej, zdolnej do rozkładu węglowodorów, w tym węglowodorów chlorowcopochodnych