Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia dodatkowej ochrony zdrowia dla pracowników GIG