Zapytanie ofertowe na Wykonanie pojemników ze stali nierdzewnej zamykanych hermetycznie do poboru prób węgla.