Skład Rady Naukowej

WYKAZ CZŁONKÓW RADY NAUKOWEJ GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA XXIII KADENCJI

Przewodniczący
1.  
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
     
Z-cy Przewodniczącego
2.  
dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. GIG
3.  
dr hab. inż. Małgorzata Wysocka, prof. GIG
     
Członkowie
4.  
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
5.  
prof. dr hab. Mirosława Bukowska
6.  
dr hab. Przemysław Bukowski, prof. GIG
7.  
dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol, prof. GIG
8.  
dr hab. inż. Stanisław Chałupnik, prof. GIG
9.  
dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG
10.  
dr hab. inż. Jan Drzewiecki, prof. GIG
11.   prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra
12.  
mgr inż. Bartłomiej Jura
13.  
dr inż. Piotr Kalisz
14.  
dr hab. Janusz Kompała, prof. GIG
15.  
dr hab. inż. Andrzej Kowalski, prof. GIG
16.   mgr inż. Mirosław Koziura
17.  
dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. GIG
18.   prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan
19.  
dr hab. inż. Adam Lurka, prof. GIG
20.  
prof. dr hab. inż. Marian Łączny
21.  
dr hab. Bogusław Michalik, prof. GIG
22.   prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki
23.  
dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG
24.   mgr inż. Janusz Olszowski
25.  
dr inż. Krzysztof Pacześniowski
26.   mgr inż. Henryk Paszcza
27.   prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
28.  
dr Leokadia Róg
29.  
prof. dr hab. Adam Smoliński
30.  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
31.  
dr hab. inż. Krystyna Stec, prof. GIG
32.  
prof. dr hab. inż. Kazimierz Stoiński
33.   dr hab. inż. Jacek Szczepiński
34.   mgr inż. Edyta Tuźnik-Kosno
35.   prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski
36.   prof. dr hab. inż. Teodor Winkler
37.  
dr Iwona Zawadzka-Małota
38.   dr hab. inż. Jarosław Zuwała, prof. nzw.

 

+ 48-32-259-2000