Nagrody uzyskane w 2023 roku

  • 13.01.2023 – I Nagroda w Ogólnopolskim Plebiscycie Ekologicznym Wspólna Zielona Przyszłość. W kategorii „Badania naukowe. Prace pracowników naukowych lub dydaktycznych” dla zespołu z udziałm A. Więckol-Ryk
  • 6.02.2023 – nagroda w konkursie Górniczy Sukces Roku za urządzenie do inspekcji wizualnej i pomiaru średnicy rurociągów pionowych, opracowane
  • 02.2023 - Odznaka dla GIG za zasługi dla rozwoju Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników BHP
  • 02.2023 – nagroda Górniczy Autorytet dla profesora Józefa Dubińskiego, Wydawnictwo Gospodarcze
  • 05.2023 - Medal Polska Izba Ekologii dla profesora Stanisława Tokarskiego za zasługi na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • 5.06.2023 nagroda Ministra Edukacji i Nauki za uzyskanie kategorii A w wyniku ewaluacji naukowej za lata 2017-2021

 

+ 48-32-259-2000