Nagrody uzyskane w 2023 roku

 • 13.01.2023 – I Nagroda w Ogólnopolskim Plebiscycie Ekologicznym Wspólna Zielona Przyszłość. W kategorii „Badania naukowe. Prace pracowników naukowych lub dydaktycznych” dla zespołu z udziałm A. Więckol-Ryk
 • 6.02.2023 – nagroda w konkursie Górniczy Sukces Roku za urządzenie do inspekcji wizualnej i pomiaru średnicy rurociągów pionowych, opracowane
 • 02.2023 - Odznaka dla GIG za zasługi dla rozwoju Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników BHP
 • 02.2023 – nagroda Górniczy Autorytet dla profesora Józefa Dubińskiego, Wydawnictwo Gospodarcze
 • 05.2023 - Medal Polska Izba Ekologii dla profesora Stanisława Tokarskiego za zasługi na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • 5.06.2023 nagroda Ministra Edukacji i Nauki za uzyskanie kategorii A w wyniku ewaluacji naukowej za lata 2017-2021
 • 13.11.2023 - Innowator Śląska 2023 za „Kruszywo syntetyczne z odpadów niebezpiecznych”
 • 22.11.2023 - Nagroda w konkursie EKOLAURY 2023 w kategorii Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju  za rozwiązanie pod nazwą „Urządzenia do inspekcji wizualnej i pomiaru średnicy rurociągów pionowych”, przyznane przez Jury Konkursowe
 • 30.11.2023 - Nagroda w konkursie Idea 3W na najlepsze rozwiązania i inicjatywy związane z wodorem w kategorii Nauka 3W za opracowanie technologii H2ash
 • 14.12.2023 - Złoty Medal XVII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków "IWIS 2023" za "Urządzenie do inspekcji wizualnej i pomiaru średnicy rurociągów pionowych"
 • 14.12.2023 - Złoty Medal XVII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków "IWIS 2023" za "Kruszywo syntetyczne z odpadów niebezpiecznych"

 

+ 48-32-259-2000