Górnictwo i geoinżynieria

Kierownictwo Głównego Instytutu Górnictwa podjęło decyzję o pełnym wdrożeniu
w Instytucie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, przyjętych przez Komisję Europejską w dniu 11 marca 2005 r. (Recommendation of the European Commission 2005/251/EC).

Europejska Karta Naukowca