Equipment

This page is currently under construction. Please check back later.

Lp Nazwa Opis Zastosowanie Kontakt
1 Stanowisko do monitoringu hałasu W skład stanowiska wchodzą: cyfrowy analizator akustyczny, urządzenie służące do zapisu audio, zestaw przyrządów do pomiaru warunków meteorologicznych oraz lokalizacji GPS. SV 200 to w pełni zintegrowane urządzenie do automatycznego monitorowania hałasu. Zapewnia ciągłe lub krótkookresowe wykonywanie pomiarów akustycznych i przesyłanie danych różnymi kanałami łączności, zdalne sterowanie i konfigurację. Możliwości pomiarowe stacji SV200 są dopasowane do zadań monitorowania hałasu. Standardowe funkcje pomiarowe obejmują zapis historii czasowej pomiarów poziomu dźwięku, wyników analizy w pasmach oktawowych i tercjowych, nagrywanie zdarzeń akustycznych i analizę statystyczną. Możliwości pomiarowe mogą być rozszerzone o przesyłanie danych w czasie rzeczywistym i monitorowanie warunków pogodowych. Wbudowany modem 3G albo interfejs Wi-Fi służą do zapewnienia łączności i transmisji danych. Sterowanie stacją i obróbka danych może być prowadzona za pomocą przeglądarki internetowej lub programu SvanPC++RC. Wielowarstwowa obudowa chroni SV 200 przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi z jednoczesnym zachowaniem dokładności 1 klasy miernika poziomu dźwięku. System ogrzewania wewnętrznego i podwójne ściany obudowy zapewniają poprawną pracę w temperaturach otoczenia od -30°C do +50°C, przy wilgotności względnej do 99 %. Stacja SV200 ma wbudowane akumulatory Li-Ion o pojemności 2,9 Ah i interfejs do podłączenia paneli słonecznych. Prowadzanie pomiarów hałasu w środowisku oraz na stanowiskach pracy. W środowisku możliwość przeprowadzenia ciągłych pięciodniowych pomiarów hałasu drogowego oraz przemysłowego

Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

nieaktualne dane

nieaktualne dane
2 Stanowisko do badań wpływu drgań komunikacyjnych, parasejsmicznych na konstrukcje budynków i ludzi przebywających w budynkach. Skanujący wibrometr laserowy PSV-400. Czterokanałowy rejestrator sygnałów drganiowych PULSE z przetwornikami drgań, młotek modalny do konstrukcji budownictwo 086D50, PCB Badanie wpływu drgań komunikacyjnych, parasejsmicznych na konstrukcję budynków. Badanie wpływu drgań komunikacyjnych, parasejsmicznych na ludzi w budynkach. Wyznaczanie parametrów dynamicznych konstrukcji budownictwo i obiektów inżynierii lądowej dla diagnostyki ich stanu technicznego.

Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

nieaktualne dane

nieaktualne dane

dr inż. Andrzej Staniek
e-mail: astaniek@gig.eu
telefon: 32 259 24 58
3 Stanowisko do badań wytrzymałościowych urządzeń technicznych Wzbudnik drgań typ 4823, kontroler wzbudnika drgań typ 1026,wzmacniacz mocy typ 709, piezoelektryczny przetwornik drgań typ 4396, wzmacniacz pomiarowy typ 2525, wytwórca Bruel&Kjaer. Realizacja testów struktur mechanicznych i obiektów technicznych przy wymuszeniu indukowanym zgodnie z zadaną charakterystyką narażenia w celu identyfikacji parametrów dynamicznych konstrukcji, realizacja narażeń mechanicznych w kompleksowych badaniach wytrzymałościowych urządzeń technicznych.

Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

nieaktualne dane

nieaktualne dane

dr inż. Andrzej Staniek
e-mail: astaniek@gig.eu
telefon: 32 259 24 58
4 Stanowisko do badań mocy akustycznej urządzeń Czterokanałowy rejestrator sygnałów drganiowych PULSE z mikrofonami pomiarowymi. Badania mocy akustycznej maszyn i urządzeń dla potrzeb oceny zgodności wyrobów z wymaganiami zawartymi w dyrektywach UE. Prognozowania emisji hałasu do środowisko przez urządzenia techniczne w miejscu ich instalacji.

Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

nieaktualne dane

nieaktualne dane

dr inż. Andrzej Staniek
e-mail: astaniek@gig.eu
telefon: 32 259 24 58
5 Stanowisko do wzorcowania aparatury do pomiaru drgań mechanicznych Przetwornik przyspieszenia drgań, typ 8305, Przedwzmacniacz ładunkowy typ, 2650, Przetwornik przyspieszenia drgań, typ 8318, Zasilacz typ 2813, Generator przebiegów sinusoidalnych, typ 1049, Wzmacniacz mocy, typ 2706, Wzbudnik drgań, typ 4809, Wzmacniacz pomiarowy, typ 2636, wytwórca Brüel & Kjær. Generator przebiegów, typ SVAN 401, wytwórca Svantek, Woltomierz typ URE3, wytwórca Rohde&Schwarz, Wzmacniacz mocy, typ APS114, wytwórca APS Inc., Wzbudnik drgań, typ APS113, wytwórca APS Inc., Metrologia aparatury do pomiaru drgań mechanicznych, ocena spełnienia wymagań normatywnych, zapewnienie spójności pomiarowej z wzorcami państwowymi.

Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

nieaktualne dane

nieaktualne dane

dr inż. Andrzej Staniek
e-mail: astaniek@gig.eu
telefon: 32 259 24 58
6 Stanowisko do wzorcowania aparatury do pomiaru wielkości akustycznych Mikrofon wzorcowy typ 4180, Mikrofon wzorcowy typ 4160, Mikrofon wzorcowy typ 4133, Mikrofon wzorcowy typ 4144, Mikrofon wzorcowy typ 4193, Kalibrator akustyczny, typ 4231, Kalibrator akustyczny, typ 4220, Kalibrator akustyczny, typ 4226, wytwórca Brüel & Kjær, Polaryzator pobudnika elektrostatycznego, typ SV 14, wytwórca Svantek, Woltomierz cyfrowy, typ 2001, wytwórca Keithley Generator przebiegów, typ SVAN 401, wytwórca Svantek, Metrologia aparatury do pomiaru wielkości akustycznych, ocena spełnienia wymagań normatywnych, zapewnienie spójności pomiarowej z wzorcami państwowymi.

Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

nieaktualne dane

nieaktualne dane

dr inż. Andrzej Staniek
e-mail: astaniek@gig.eu
telefon: 32 259 24 58
7 Badanie stanu zabezpieczeń kotwiowych w górnictwo, budownictwie i tunelarstwie System rejestrujący z aplikacją LabView, wytwórca National Instruments, młotek modalny 8202, wytwórca Bruel & Kjaer, oprogramowanie do analizy modalnej TestLab, wytwórca LMS. Badanie jakości zabezpieczeń kotwiowych w trakcie ich eksploatacji. Ocena spełnienia wymagań projektowych oraz ocena zabezpieczenia konstrukcji budowlanej.

Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

nieaktualne dane

nieaktualne dane

dr inż. Andrzej Staniek
e-mail: astaniek@gig.eu
telefon: 32 259 24 58
8 Stacja meteorologiczna DAVIS Vantage Pro2 Stacja Davis Vantage Pro2 wyposażona jest w zestaw czujników mierzących ciśnienie, temperaturę i wilgotność środowisko, siłę i kierunek wiatru, nasłonecznie (ilość energii słonecznej w Watach na m2) i indeks promieniowania UV, wielkość opadów deszczu. Dodatkowo obliczane są inne wartości jak indeks THW, Wind Chill. Czujniki komunikują się z konsola sterującą wykorzystując łączność bezprzewodową. Zmierzone wartości są prezentowane na bieżąco na wyświetlaczu konsoli, na podłączonym zestawie komputerowym oraz udostępniane (za pomocą serwera WWW) w sieci Internet. Bieżący i nieprzerwany monitoring warunków środowiskowych. Udostępnianie aktualnych danych o warunkach pogodowych za pomocą strony WWW. Dostęp na żądanie do archiwalnych danych meteorologicznych. Udostępnione dane mogą służyć np. do: - pomocniczo podczas badań do korelacji wpływu warunków meteo na badane czynniki, - analizy opłacalności instalacji ogniw fotowoltaicznych, - określania możliwości wykonywania prac z wykorzystaniem materiałów budownictwo zgodnie z zaleceniami producenta.

Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

nieaktualne dane

mgr inż. Adam Szopa
e-mail: aszopa@gig.eu
telefon: 32 259 21 56
9 Kamera termowizyjna Testo 890-2 Kamera posiada rozdzielczość optyczną 640x480 pikseli, z funkcją SuperResolution 1280x960 w trzech zakresach pomiarowych: -30 do +100 °C, 0 do +350 °C +350 do +1200 °C, z dokładnością ±2 °C, ±2 % (±3 °C w zakresie -30 do -22 °C), przy częstotliwości odświeżania obrazu 33 Hz. Dodatkowo na wyposażeniu są wymienne obiektywy 42°x32°; 15°x11° oraz bezprzewodowa sonda temperatury otoczenia i wilgotności. Przy połączeniu z komputerem istnieje możliwość nagrywania w pełni radiometrycznych filmów o częstotliwości 25 kl/s. kontrola i sprawdzanie budynków pod względem izolacyjności cieplnej przegród budownictwo oraz jakościowa ocena zawilgocenia ścian, wykrywanie braków w izolacji cieplnej i wad konstrukcyjnych budynków oraz wszelkiego rodzaju nieszczelności konstrukcji budownictwo, - kontrola hałd i składowisk w aspekcie pojawiających się pożarów i samozapłonów podpowierzchniowych, - badanie stanu urządzeń mechanicznych (silników, przekładni, itp.) pod względem przegrzewania i zatarć, - wykrywanie złych jakościowo połączeń energetyka - kontrola elektrofiltrów - pomiary termowizyjne w medycynie

Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

nieaktualne dane

mgr Ryszard Bogucki
e-mail: rbogucki@gig.eu
telefon: 32 259 25 09
10 Stacjonarne stanowisko badań właściwości elektrostatycznych materiałów i wyrobów wykonywane w specjalistycznej komorze klimatycznej Komora klimatyczna, stanowiąca jednocześnie strefę chroniona przed wyładowaniami elektrostatycznymi, stanowi miejsce wykonywania pomiarów właściwości elektrostatycznych zapewniając ich klimatyzacje według wymagań norm oraz zapewniając poprawnie wykonany pomiar (bez zakłóceń) dzięki wdrożonym wymaganiom strefy ochronnej przed wyładowaniami. Badanie właściwości elektrycznych i elektrostatycznych materiałów i wyrobów. Klimatyzowanie próbek. Badania rezystancji powierzchniowej, skrośnej i między punktami. Badania zdolności do elektryzacji. Badanie czasu zaniku ładunku. Badanie układu człowiek obuwie podłoga.

Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

nieaktualne dane

dr inż. Przemysław Kędzierski
e-mail: pkedzierski@gig.eu
telefon: 32 259 22 37

mgr inż. Adam Szopa
e-mail: aszopa@gig.eu
telefon: 32 259 21 56
11 Mobilne stanowisko do badań właściwości elektrycznych i elektrostatycznych Stanowisko do badań właściwości elektrycznych i elektrostatycznych gotowych obiektów i wyrobów oraz gotowych instalacji. Badania wykonuje się również na wyrobach o dużych gabarytach. Badanie właściwości elektrycznych i elektrostatycznych materiałów i wyrobów. Klimatyzowanie próbek. Badania rezystancji powierzchniowej, skrośnej i między punktami. Badania zdolności do elektryzacji. Badanie czasu zaniku ładunku. Badanie układu człowiek obuwie podłoga. Badanie rezystancji między punktami, rezystancji punktu względem uziemienia, rezystancji układu człowiek obuwie podłoga oraz zdolności do elektryzacji układu człowiek obuwie podłoga (tzw. test chodzenia). Badania rezystancji elektrycznej elementów elektrycznych oraz instalacji elektrycznych (uziemienia, przewody energetyczne, instalacje elektrostatyczne, itp).

Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

nieaktualne dane

dr inż. Przemysław Kędzierski
e-mail: pkedzierski@gig.eu
telefon: 32 259 22 37

mgr inż. Adam Szopa
e-mail: aszopa@gig.eu
telefon: 32 259 21 56
12 Stanowisko do badań laserów, urządzeń laserowych i optoelektronicznych Podstawowe wyposażenie stanowiska to: Analizator BeamScope™ P8 USB f-my GENTEC, Laser He-Ne 50 mW i lasery półprzewodnikowe, Stabilizowany, programowalny zasilacz laserów półprzewodnikowych i LED Melles-Griot, Dalmierz laserowy DISTO 8, Oscyloskop cyfrowy przenośny FLUKE, Komputer przemysłowy Getac, Miernik mocy laserów NEWPORT, Ławy i elementy optyczne w tym granitowe stoły z amortyzacją OPTEL, PZO. Podstawowe charakterystyki pomiarowe: Analizator plamki laserowej z wyposażeniem. Analizator BeamScope™ P8 USB f-my GENTEC z charakterystyką 2-D badania plamki laserowej – geometrii X-Y (3 mm – 44 mm), rozkładu mocy w profilu X-Y w funkcji długości fali (190 nm do 4000 nm), dynamika 55 dB, wyposażony w obrazowanie za pomocą pinholii i szczelin, oraz detektory dla zakresu pomiarowego 190-1100 nm Si Detector, 800- 1800 nm Ge Detector, 1500 – 4000 nm InAs Detector.. Stolik P8-2DSS, wraz ze standardowej wielkości otworem "pinhole" o średnicy 5um (zaoferowane przy głowicach detektorów) umożliwia skanowanie wiązki, bez względu na jej wielkość (aż do 23 x 43 mm - zakres skanowania urządzenia 2D-SS). Akcesoria do pomiaru współczynnika M2 w całym zakresie spektralnym obejmowanym przez zaoferowane detektory. Przyrząd wyposażony jest w komputer przemysłowy wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Graficzna, cyfrowa wizualizacja wyniku badań. Oscyloskop cyfrowy przenośny. Nieodzowny dla prowadzenia pomiarów parametrów elektrycznych urządzeń laserowych i optoelektronicznych zarówno w laboratorium, jak i w terenie. Odpowiednie oprogramowanie i pamięć cyfrowa umożliwią wprowadzanie danych bezpośrednio do posiadanych narzędzi analizy danych (karty pomiarowe, LabView). Wyposażenie niezbędne dla prac badawczych, pomiarowych, usługowych. ScopeMeter Fluke seria 199C (V.7). Zestaw akcesoriów do Skopometr Fluke seria 190 Stanowisko badawcze nieodzowne przy badaniach podstawowych, rozwojowych i konstrukcyjnych z zastosowaniem techniki laserowej, szczególnie analiza pracy laserów, diod laserowych, światłowodów, soczewek w urządzeniach laboratoryjnych, przemysłowych i medycznych. Umożliwia prowadzenie: badań parametrów optycznych urządzeń laserowych, badań parametrów elektrycznych układów zasilania urządzeń laserowych i optoelektronicznych oraz analizy sygnałów z urządzeń optoelektronicznych, badań parametrów mechanicznych urządzeń laserowych i optoelektronicznych, badań z zakresu granulometrii laserowej pyłów i zawiesin wodno-mułowych, szkoleń i edukacji z zakresu optoelektroniki i techniki laserowej

Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

nieaktualne dane
13 Wibrometr laserowy Polytec z głowicą skanującą PSV-400 i modułem do skanowania geometrii PSV-A-420 Skaningowy dopplerowski wibrometr laserowy (LDV – Laser Doppler Vibrometer) umożliwia pomiar i analizę drgań złożonych powierzchni poprzez zdalny laserowy pomiar drgań jej poszczególnych punktów stanowiących siatkę pomiarową dla badanej powierzchni. Pomiar odbywa się drogą sekwencyjnego skanowania drgań dla kolejnych punktów takiej siatki. Do pomiaru drgań służy głowica skanująca PSV-400. Do wstępnego zdalnego pomiaru geometrii badanej powierzchni służy moduł do skanowania geometrii PSV-A-420. Wibrometr posiada rozbudowany komputerowy układ rejestrująco-analizujący zaopatrzony w specjalistyczne oprogramowanie do analizy drgań badanych powierzchni. Badania i analiza drgań powierzchni obiektów technicznych i inżynieryjnych .

Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT

nieaktualne dane

nieaktualne dane

+ 48-32-259-2000