BIOMASA

Zastosowanie biomasy do wytwarzania materiałów polimerowych przyjaznych środowisku

 

Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 / NCBR

Tytuł projektu:
Zastosowanie biomasy do wytwarzania materiałów polimerowych przyjaznych środowisku.

Numer projektu:
POIG.02.01.00-00-165/08-05

Termin realizacji projektu:
01.05.2009 r. – 31.07.2015 r.

Kierownik projektu:
Śp. prof. dr hab. inż. Andrzej Okruszek
Politechnika Łódzka

Kierownik projektu w GIG:
dr inż. Henryk Rydarowski
Zakład Inżynierii Materiałowej
e-mail: hrydarowski@gig.eu
telefon: 32/259 26 38

Opis projektu:
Podstawowym celem projektu jest opracowanie szeregu technologii otrzymywania polimerowych materiałów włóknistych i kompozytowych w oparciu o surowce pochodzące z przetwórstwa różnych rodzajów biomasy roślinnej metodami biotechnologicznymi, wykorzystującymi wyspecjalizowane preparaty enzymatyczne bądź hodowle mikroorganizmów. Opracowane technologie będą miały wpływ na rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Konsorcjum:
Politechnika Łódzka – Lider
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN - Partner
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych - Partner
Uniwersytet Rolniczy - Partner
Główny Instytut Górnictwa - Partner

Budżet projektu:
Wartość projektu: 32 063 355,49 PLN
Dofinansowanie z UE: 26 609 640,01 PLN
Udział dofinansowania ze środków UE w całkowitym koszcie projektu: 82,99 %
Dofinansowanie dla GIG:1 229 345,61 zł

Strona internetowa projektu: http://biomasa.p.lodz.pl/

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.1 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.1.2. „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”.

+ 48-32-259-2000