Centrum Inżynierii Środowiska (CIS)

Centrum Inżynierii Środowiska (CIS) prowadzi kompleksowe prace badawczo-rozwojowe i usługowe w zakresie inżynierii środowiska i zielonej gospodarki. Prowadzone tu kompleksowe prace w zakresie nowych technologii i rozwiązań, które pozwalają ograniczać skutki oddziaływania człowieka na środowisko, wspomagać ochronę zasobów naturalnych i ich użytkowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju a także gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowym obszarem działania Centrum jest przywracanie walorów użytkowych terenom poprzemysłowym. Badania obejmują praktycznie wszystkie czynniki mające wpływ na jakość środowiska: od szczegółowych analiz poszczególnych elementów środowiska po ocenę stanu powietrza, gleby, wód, ścieków i osadów, poprzez monitoring zdegradowanych terenów poprzemysłowych, aż po badania produktów rolnych i spożywczych.

 

Cele i zadania Centrum Inżynierii Środowiska (CIS) realizują:

+ 48-32-259-2000