Informacja o dofinansowaniu z budżetu Państwa

Interdyscyplinarne studium wykonalności dla hybrydowego układu magazynowania nadwyżek energii w elektrowni szczytowo-pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla
Interdyscyplinarne studium wykonalności dla hybrydowego układu magazynowania nadwyżek energii w elektrowni szczytowo-pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla
Instalacje pilotowe geologicznego składowania CO2 w regionach strategicznych
Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji
Innowacyjny, wysokowydajny system zasilania maszyn i urządzeń, podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych
Od odpadów górniczych do wartościowych zasobów – nowa koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego
Synergistyczny potencjał likwidowanych kopalń węgla kamiennego, elektrowni opalanych węglem oraz powiązanych gałęzi przemysłu: wspieranie aktualizacji terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji
Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji
Monitoring, Ocena, Prewencja i Zmniejszanie Zagrożeń Tąpaniami i Wyrzutami Gazów w Kopalniach
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń
Partnerstwo na rzecz europejskich badań w zakresie ochrony radiologicznej i detekcji promieniowania jonizującego: w kierunku bezpieczniejszego stosowania i lepszej ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego
Potencjał żużli z hutnictwa rud polimineralnych+Zn-Pb jako źródła wybranych metali i surowców krytycznych
Wykorzystanie przewagi konkurencyjnej kopalń wycofywanych z eksploatacji w celu maksymalizacji tworzenia wysokiej jakości „zielonych” miejsc pracy
Długoterminowa ocena stabilności i monitoring zatopionych szybów
Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do powietrza wentylacyjnego VAM
Nowa technologia wytwarzania wodoru i kompozytów geopolimerowych z odpadów pogórniczych

+ 48-32-259-2000