Centrum Badań nad Klimatem i Odnawialnymi Źródłami Energii (CKOZE)

Centrum Badań nad Klimatem i Odnawialnymi Źródłami Energii (CKOZE), prowadzi interdyscyplinarne prace badawcze, analityczne, studialne i pomiarowe związane z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, w tym wykorzystania technologii CCS i CCU oraz ochrony powietrza atmosferycznego i wyeliminowania źródeł niskiej emisji. Tematyka badawcza obejmuje problematykę konwersji energii chemicznej odpadów i biomasy do energii użytkowej, wykorzystanie wodoru i paliw alternatywnych dla ogniw paliwowych do produkcji energii elektrycznej, magazynowania energii elektrycznej i ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, również w układach skojarzonych. Prowadzone są tu analizy techniczno-ekonomicznych wytwarzania, użytkowania energii, zarządzania popytem i wspomagania inwestycji w źródła odnawialne i niskoemisyjne i certyfikacja wyrobów OZE.

 

Cele i zadania Centrum realizują:

+ 48-32-259-2000