Współpraca

GIG-PIB jest państwowym instytutem badawczym, podporządkowanym Ministrowi Aktywów Państwowych, pracującym na rzecz przedsiębiorstw przemysłowych różnych branż (w tym, w znacznym zakresie na rzecz przemysłu górniczego), a także dla instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów krajowych i zagranicznych.

Ponad 95-letnie doświadczenie, blisko 500 specjalistów, naukowców i badaczy, 18 laboratoriów badawczych (z których 2 laboratoria posiadają również akredytację jako laboratoria wzorcujące), akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji, jedyna w Europie kopalnia doświadczalna oraz cztery centra badawcze (Centrum Czystych Technologii Węglowych, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej, Centrum Inżynierii Środowiska, Centrum Badań nad Klimatem i Odnawialnymi Źródłami Energii) to potencjał, który pozwala podejmować najbardziej ambitne projekty badawcze, dając jednocześnie gwarancję ich rzetelnej realizacji oraz wysoką skuteczność w ich wdrożeniu i komercjalizacji.

Instytut w sposób ciągły doskonali swoją strukturę i organizację oraz dostosowuje podejmowaną tematykę badawczą do potrzeb gospodarki. Współpracuje przy tym z wieloma krajowymi i międzynarodowymi organizacjami przemysłowymi, uczelniami, instytutami naukowymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi zarówno poprzez wspólne projekty badawcze jak i eksport usług i technologii.

GIG-PIB jest członkiem-założycielem Międzynarodowej Sieci Naukowej ENERO (European Network of Environmental Research Organizations), członkiem Światowego Kongresu Górniczego (WMC), Międzynarodowego Biura Mechaniki Górotworu (IBSM) oraz takich organizacji jak OIPEEC (International Organization for the Study of Endurance of Ropes), IMWA (International Mine Water Association) i A.SPIRE z Brukseli.

Rynek powiązany z działalnością Instytutu:

 • górnictwo i geoinżynieria,
 • inżynieria środowiska,
 • bezpieczeństwo przemysłowe,
 • inżynieria materiałowa,
 • energetyka,
 • chemia,
 • budownictwo,
 • hutnictwo
 • motoryzacja,
 • transport,
 • stocznie,
 • medycyna,
 • wodociągi i kanalizacja,
 • edukacja,
 • certyfikacja i ocena wyrobów,
 • promieniotwórczość i promieniowanie jonizujące,
 • powierzchnie komercyjne,
 • inne.

GIG-PIB nawiąże współpracę przy projektach krajowych i międzynarodowych obejmujących, m.in.:

 • pozyskiwanie funduszy z programów krajowych, Unii Europejskiej, instytucji grantowych, źródeł finansowania przemysłu,
 • tworzenie konsorcjów przemysłowo-naukowych,
 • prowadzenie badań dla przemysłu,
 • prowadzenie badań naukowych i technicznych,
 • organizację konferencji naukowych,
 • komercjalizacja badań naukowych.

Nasi partnerzy:

 • przemysł: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucje naukowo-badawcze,
 • szkoły wyższe.

Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy współpracuje naukowo i technicznie przy wspólnych projektach badawczych oraz eksporcie usług i urządzeń z wieloma organizacjami przemysłowymi, uczelniami, instytutami naukowymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

Wśród partnerów GIG-PIB znajdują się m.in.:

 • Aalto University
 • Aitemin Centro Technologico
 • AUSTIN DETONATOR s.r.o
 • BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM)
 • Cardiff School of Engineering, Geoenvironmental Centre
 • DMT
 • EXPAC
 • GEOCONTROL
 • Golder Associates
 • INERIS
 • InstitutCistych Technologii Tezby a UzitiEnegetickychSurovin
 • Japan Coal Energy Center
 • JSW S.A.
 • KERN UND SOHN GmbH
 • Krajowe Centrum Naukowe Górnictwa im. A.A. Skoczyńskiego, Moskwa
 • LULEA UNIVERSITET
 • MAXAMPOR S.A
 • MECON Limited
 • Narodowy Uniwersytet Górniczy Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, Dniepropietrowsk
 • National Institute For Research And Development In Mine Safety And Protection INSEMEX
 • PGG S.A.
 • Research Centre for Energy Technology and Strategy RCETS
 • Shanxi Science and Technology Department
 • SHELL RESEARCH Ltd.
 • SSE EXPLO ROMANIA SRL
 • TAURON WYDOBYCIE S.A.
 • Technical University Kosice
 • TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
 • TIMKEN CORPORATION
 • Ukraińsko-Polskie Centrum Naukowo-Edukacyjne Radykalnych Geotechnologii
 • United Nations Economic Commission for Europe – UNECE
 • Uniwersytet KrivoyRog
 • VELAN
 • VINACOMIN Institute of Mining Science and Technology
 • Vysoka Skola Banska
 • ŽDB DRÁTOVNA a.s.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z osobą poniżej lub poprzez formularz kontaktowy.

mgr inż. Mariusz Borek
e-mail: mborek@gig.eu
telefon: 32 259 26 21

+ 48-32-259-2000