Kadra zarządzająca

 

Dyrektor GIG-PIB
Jarosław Zagórowski
e-mail: jzagorowski@gig.eu
tel. 32 259 2600
 

Zastępca Dyrektora ds. Geoinżynierii i Bezpieczeństwa Przemysłowego
Dyrektor Kopalni Doświadczalnej "Barbara"

dr inż. Zbigniew Lubosik
e-mail: zlubosik@gig.eu
tel. 32 259 2470
 

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska
dr inż. Jan Bondaruk
e-mail: jbondaruk@gig.eu
tel. 32 259 2466
 

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych
Joanna Rybak
e-mail: jrybak@gig.eu
tel. 32 259 2525
 

Sekretarz Naukowy
prof. dr hab. Adam Smoliński
e-mail: asmolinski@gig.eu
tel. 32 259 2252

 

 

+ 48-32-259-2000