Nagrody z poprzednich lat

 1. Nagrody uzyskane w 2023 roku
 2. Nagrody uzyskane w 2022 roku
 3. Nagrody uzyskane w 2021 roku
 4. Nagrody uzyskane w 2020 roku
 5. Nagrody uzyskane w 2019 roku
 6. Nagrody uzyskane w 2018 roku
 7. Nagrody uzyskane w 2017 roku
 8. Nagrody uzyskane w 2016 roku
 9. Nagrody uzyskane w 2015 roku
 10. Nagrody uzyskane w 2014 roku
 11. Nagrody uzyskane w 2013 roku
 12. Nagrody uzyskane w 2012 roku
 13. Nagrody uzyskane w 2011 roku
 14. Nagrody uzyskane w 2010 roku
 15. Nagrody uzyskane w 2009 roku
 16. Nagrody uzyskane w 2008 roku
 17. Nagrody uzyskane w 2007 roku
 18. Nagrody uzyskane w 2006 roku
 19. Nagrody uzyskane w 2005 roku
 20. Nagrody uzyskane w 2004 roku
 21. Nagrody uzyskane w 2003 roku

 

 

 

Nagrody uzyskane w 2023 roku
 • 13.01.2023 – I Nagroda w Ogólnopolskim Plebiscycie Ekologicznym Wspólna Zielona Przyszłość. W kategorii „Badania naukowe. Prace pracowników naukowych lub dydaktycznych” dla zespołu z udziałm A. Więckol-Ryk
 • 6.02.2023 – nagroda w konkursie Górniczy Sukces Roku za urządzenie do inspekcji wizualnej i pomiaru średnicy rurociągów pionowych, opracowane
 • 02.2023 - Odznaka dla GIG za zasługi dla rozwoju Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników BHP
 • 02.2023 – nagroda Górniczy Autorytet dla profesora Józefa Dubińskiego, Wydawnictwo Gospodarcze
 • 05.2023 - Medal Polska Izba Ekologii dla profesora Stanisława Tokarskiego za zasługi na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • 5.06.2023 nagroda Ministra Edukacji i Nauki za uzyskanie kategorii A w wyniku ewaluacji naukowej za lata 2017-2021
 • 13.11.2023 - Innowator Śląska 2023 za „Kruszywo syntetyczne z odpadów niebezpiecznych”
 • 22.11.2023 - Nagroda w konkursie EKOLAURY 2023 w kategorii Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju  za rozwiązanie pod nazwą „Urządzenia do inspekcji wizualnej i pomiaru średnicy rurociągów pionowych”, przyznane przez Jury Konkursowe
 • 30.11.2023 - Nagroda w konkursie Idea 3W na najlepsze rozwiązania i inicjatywy związane z wodorem w kategorii Nauka 3W za opracowanie technologii H2ash
 • 14.12.2023 - Złoty Medal XVII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków "IWIS 2023" za "Urządzenie do inspekcji wizualnej i pomiaru średnicy rurociągów pionowych"
 • 14.12.2023 - Złoty Medal XVII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków "IWIS 2023" za "Kruszywo syntetyczne z odpadów niebezpiecznych"

 

 

 

Nagrody uzyskane w 2022 roku
 • „Siódmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu” przyznany przez Business Centre Club za dobre wyniki finansowe Głównego Instytutu Górnictwa, (Warszawa, 29 stycznia 2022r.).
 • Wyróżnienie w konkursie Górniczy Sukces Roku 2021 za rozwiązanie pod nazwą „BioCargo – urządzenie do analizy stanu fizjologicznego osadu czynnego i toksyczności ścieków oraz transportu środowiskowych próbek biologicznych”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 31.01.2022r.).
 • Wyróżnienie w konkursie Górniczy Sukces Roku 2021 dla konsorcjum TAURON Wydobycie S.A. i Głównego Instytutu Górnictwa za rozwiązanie pod nazwą „Opracowanie koncepcji wykonania eksperymentalnej pokrywy rekultywacyjnej fragmentu hałdy, z wykorzystaniem materiałów i odpadów oraz budowy poligonu doświadczalnego w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu, w ramach projektu RECOVERY”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 04.03.2022r.).
 • Statuetka najlepszych Instytutów, które w ostatnich trzech ewaluacjach otrzymały kategorię A lub A+ przyznane przez Radę Główną Instytutów Badawczych, (Warszawa, 12.09.2022r.).
 • Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli za „BioCargo – urządzenie do analizy ścieków” (Warszawa, 20 październik 2022r.).
 • Złoty Medal przyznany przez Jury Konkursowe XVI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2022” za „BioCargo - Urządzenie do analizy stanu fizjologicznego osadu czynnego i toksyczności ścieków oraz transportu środowiskowych próbek biologicznych” (Warszawa, 18.10.2022r.).

   

   

   

  Nagrody uzyskane w 2021 roku
  • Nagroda  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2020 za rozwiązanie pod nazwą „Opracowanie metody oceny zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 04.03.2021r.).
  • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2020 za rozwiązanie pod nazwą „Opracowanie i wykorzystanie materiałów na bazie UPS do zastosowań na terenach zdegradowanych działalnością górniczą”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 04.03.2021r.).
  • Tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI Produkt – produkt najwyższej jakości – przyznany przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość za „Technologię otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych”. Konkurs realizowany był pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (17.03.2021r. Katowice   ).
  • Złoty Medal przyznany przez Jury XIV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021 za „Urządzenie BioCargo” (Katowice - online, 22 czerwca 2021r.).
  • Medal Europejski  przyznany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli za „Technologię otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych” (Warszawa, 23 czerwca 2021r.).
  • „Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu” za dobre wyniki finansowe Głównego Instytutu Górnictwa, (Warszawa, 17 września 2021r.).
  • Tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki 2021 w kategorii Marka Europejska przyznany Głównemu Instytutowi Górnictwa przez Jury Konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki, (Warszawa, 29.09.2021r.).
  • Nagroda główna i tytuł Laureata w kategorii instytucje sektora B+R w Konkursie Innowator Śląska za rozwiązanie pod nazwą „za urządzenie Bio Cargo”, przyznany przez Jury Konkursowe Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej w ramach projektu „Enterprise Europe Network”, (Katowice, 16.10.2021r.).
  • Nagroda specjalna Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za rozwiązanie pod nazwą „za urządzenie Bio Cargo”, przyznaną przez w ramach konkursu pn. Innowator Śląska organizowaną przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej w ramach projektu „Enterprise Europe Network”, (Katowice, 16.10.2021r.).
  • „Drugi Złoty Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu” za dobre wyniki finansowe oraz duże zaangażowanie w działalność społeczną Głównego Instytutu Górnictwa, (Katowice, 17 październik 2021r.).
  • Złoty Medal Zasłużony dla woj. Śląskiego przyznany Dyrektorowi GIG,  prof. dr hab. inż. Stanisławowi Prusek za całokształt działalności oraz szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej na terenie województwa śląskiego (Katowice, 17 październik 2021r.).
  • Złoty Medal przyznany przez Jury Konkursowe XV Wirtualnej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2021” za „Opracowanie metody oceny zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych”, której autorem jest Pan dr inż. Dariusz Ignacy” (Warszawa, 03.11.2021r.).
  • Złoty Medal przyznany przez Jury Konkursowe XV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2021” za „Opracowanie i wykorzystanie materiałów na bazie UPS do zastosowań na terenach zdegradowanych działalnością górniczą” (Warszawa, 03.11.2021r.).
  • Nagroda  w konkursie EKOLAURY 2021 w kategorii Ochrona powierzchni Ziemi za rozwiązanie pod nazwą „Opracowanie metody oceny zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych i pogórniczych”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 23.11.2021r.).
  • Wyróżnienie w kategorii Gospodarka odpadami w konkursie EKOLAURY 2021 za rozwiązanie pod nazwą „Sposób otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 23.11.2021r.).

   

   

   

  Nagrody uzyskane w 2020 roku
  • Wyróżnienie w konkursie Górniczy Sukces Roku 2019 za rozwiązanie pod nazwą „Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 10.02.2020r.).
  • Tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI Produkt – produkt najwyższej jakości – przyznany przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość za „Pyłomierz przenośny Dust Air”. Konkurs realizowany był pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (14.04.2020r. Katowice)
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą „Pyłomierz przenośny Dust Air” przyznany podczas Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji INTARG® 2020 za wysokiej rangi nagrody uzyskane na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w 2019 roku, (Warszawa, 30.05.2020r.).
  • Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli za „Pyłomierz przenośny Dust Air” (Warszawa, 4 czerwca 2020r.).
  • Złoty Medal przyznany przez Jury Konkursowe XIV Wirtualnej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2020” za „Technologię otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych” (Warszawa, 21.10.2020r.).
  • Srebrny Medal przyznany przez Jury Konkursowe XIV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2020” za „Metodę projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych” (Warszawa, 21.10.2020r.).
  • Tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki 2020 w kategorii Marka Europejska przyznany Głównemu Instytutowi Górnictwa przez Jury Konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki, (Warszawa, 30.11.2020r.).
  • Śląski Medal Solidarności Społecznej BCC przyznany Głównemu Instytutowi Górnictwa przez Katowicką Lożę Business Centre Club (Katowice, 07.12.2020r.).
  • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznana Dyrektorowi Głównego Instytutu Górnictwa prof. dr hab. inż. Stanisławowi Prusek przez Komisję Sejmiku Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (Katowice, 21.12.2020r.).

   

   
  Nagrody uzyskane w 2019 roku
  • Wyróżnienie w konkursie Górniczy Sukces Roku 2018 za rozwiązanie pod nazwą „EKO-Patrol Głównego Instytutu Górnictwa”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 03.01.2019r.).
  • Dyplom Uznania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznany w konkursie Zielone Czeki 2019 w kategorii prace naukowo–badawcze za kierowanie dwoma europejskimi projektami o nazwie MOLOC oraz AWAIR, (Katowice, 07 maj 2019r.).
  • Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli za „EKO Patrol GIG” (Warszawa, 12 czerwca 2019r.).
  • „Złoty Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu” za dobre wyniki finansowe oraz duże zaangażowanie w działalność społeczną Głównego Instytutu Górnictwa, (Katowice, 8 września 2019r.).
  • Tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki 2019 w kategorii Kreator Rozwiązań XXI wieku przyznany Głównemu Instytutowi Górnictwa przez Jury Konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki, (Warszawa, 25.09.2019r.).
  • Platynowy Medal przyznany przez Jury Konkursowe XIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2019” za „Pyłomierz osobisty Dust Air” (Warszawa, 16.10.2019r.).
  • Złoty Medal przyznany przez Jury Konkursowe XIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2019” za „BioCargo - Urządzenie do analizy stanu fizjologicznego osadu czynnego i toksyczności ścieków oraz transportu środowiskowych próbek biologicznych” (Warszawa, 16.10.2019r.).
  • Brązowy Medal przyznany przez Jury Konkursowe XIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2019” za „Lekki stojak kompozytowy” (Warszawa, 16.10.2019r.).
  • Nagroda Prezesa Urzędu Patentowego za „Pyłomierz osobisty Dust Air” przyznaną podczas XIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2019” (Warszawa, 16.10.2019r.)
  • Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości EUREKA 2019” za „Pyłomierz osobisty Dust Air”, przyznany przez Jury Konkursowe, (Walencja, 18.10.2019r.).
  • Złoty Medal przyznany przez Jury Konkursowe Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości w hinduskim Hyderabadzie za „Pyłomierz osobisty Dust Air” (Indie, Telangana, Hyderabad, 03.12.2019r.).
  • Srebrny Laur Innowacyjności przyznany przez Jury konkursu „Laur Innowacyjności 2019” za projekt pn. „Pyłomierz osobisty Dust Air” (Warszawa, 10.12.2019r.).
   
  Nagrody uzyskane w 2018 roku
  • Brązowy Laur Innowacyjności przyznany przez Jury konkursu „Laur Innowacyjności 2018” za projekt pn. „Eko patrol GIG” (Warszawa, 07.11.2018r.).
  • Złoty Medal przyznany przez Jury Konkursowe XII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2018” za „Eko patrol GIG” (Warszawa, 17.10.2018r.).
  • Srebrny Medal przyznany przez Jury Konkursowe XII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2018” za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji” (Warszawa, 17.10.2018r.).
  • Srebrny Medal przyznany przez Jury Konkursowe XII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2018” za „Sorter pneumatyczny” (Warszawa, 17.10.2018r.).
  • Nagroda Specjalna przyznana przez International Federation of Inventors’ Associations za najlepszy wynalazek - „Eko patrol GIG” wręczony podczas XII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2018” (Warszawa, 17.10.2018r.).
  • Medal Pamiątkowy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej wydany z okazji pierwszej rocznicy wpisu zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach na listę światowego dziedzictwa UNESCO dla Głównego Instytutu Górnictwa, (Ustroń, 03.10.2018r.).
  • Statuetka za współpracę Głównego Instytutu Górnictwa z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na rzecz BHP (Warszawa, 02.10.2018r.).
  • Tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki 2018 w kategorii Marka Europejska przyznany Głównemu Instytutowi Górnictwa przez Jury Konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki, (Warszawa, 18.09.2018r.)
   Złoty Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu za dobre wyniki finansowe oraz duże zaangażowanie w działalność społeczną Głównego Instytutu Górnictwa, (Katowice, 26 czerwca 2018r.).
  • Złoty Medal „Rynku Inwestycji” przyznany przez Jury Konkursowe magazynu „Rynek Inwestycji” za innowacyjne działania naukowo-badawcze w obszarze  bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (Warszawa, 23.05.2018r.)
  • Złoty Medal 117 Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu za rozwiązanie pod nazwą „Mobilna platforma do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji”, (Paryż, 8 maja 2018r.)
  • Zielone Czeki A.D. 2018 – za rozwiązanie pod nazwą „ECO Patrol GIG” przyznany przez Kapitułę Konkursu Zielone Czeki w kategorii „Prace Naukowo-Badawcze organizowanego z okazji Dni Ziemi pracownikom Głównego Instytutu Górnictwa w składzie dr Adam Szade, mgr inż. Marcin Fisior oraz technik Adam Ramowski (Katowice, 24 kwietnia 2018r.)
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Mobilna platforma do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji” przyznany podczas XXIV Giełdy Wynalazków (Warszawa, 22.03.2018r.).
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Sorter pneumatyczny” przyznany podczas XXIV Giełdy Wynalazków (Warszawa, 22.03.2018r.).
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Poprawa bezpieczeństwa szybów kopalnianych i nowe narzędzia do oceny ryzyka - specjalna sonda SIS-” przyznany podczas XXIV Giełdy Wynalazków (Warszawa, 22.03.2018r.).
  • Tytuł „Złoty Inżynier” w kategorii Jakość przyznany w plebiscycie czytelników „Przeglądu Technicznego” dla Pełnomocnika Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa mgr inż. Elżbiety Gruszka (Warszawa, 28.02.2018r.).
  • Wyróżnienie dla Głównego Instytutu Górnictwa przyznane przez Jury konkursu „Mistrz Techniki 2016/2017” za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. „Sonda do automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” (Warszawa, 28.01.2018 r.)
  • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2017 za rozwiązanie pod nazwą „Wykorzystanie ciepła wód kopalnianych w oparciu o narzędzia do badania procesu przepływu i transferu ciepła w zatopionych wyrobiskach kopalnianych (projekt LoCAL)”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 15.01.2018 r.)
   
   
  Nagrody uzyskane w 2017 roku
  • Wyróżnienie dla Głównego Instytutu Górnictwa - za „Sprężoną modułową, panelową obudowę szybową nowej generacji” przyznane przez Jury konkursu „Innowator Śląska 2016” w kategorii „Instytucja sektora Badawczo-Rozwojowego” (Gliwice, 16.11.2017r.).  
  • Wyróżnienie dla Głównego Instytutu Górnictwa przyznane przez Jury konkursu „Laur Innowacyjności 2017” za projekt pn. „Mobilna platforma do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji” (Warszawa, 14.11.2017r.).
  • Brylant Polskiej Gospodarki 2016 - przyznany najcenniejszym firmom według metodologii, opracowanej przez Instytut Europejskiego Biznesu (Warszawa, 11.10.2017r.)
  • Honorowa Odznaka za zasługi dla Województwa Śląskiego - wyróżnienie dla Zastępcy Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa Pana dr inż. Jana Bondaruka za całokształt działalności oraz szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej na terenie województwa śląskiego w zakresie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju (Katowice, 19.10.2017r.).
  • Polska Nagroda Popiołowa „FENIKS 2017” , w kategorii „Człowiek” - przyznana Panu prof. dr hab. inż. Jackowi M. Łącznemu za szereg dokonań naukowo-badawczych i rozwiązań praktycznych w dziedzinie  zagospodarowania i wykorzystania popiołów lotnych (Sopot, 26.10.2017r.).
  • Platynowy Medal przyznany przez Jury Konkursowe XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2017” za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji” (Warszawa, 11.10.2017r.).
  • Złoty Medal przyznany przez Jury Konkursowe  XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2017” za „Sorter pneumatyczny” (Warszawa, 11.10.2017r.).
  • Nagroda Prezesa Urzędu Patentowego za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji” przyznaną podczas XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2017” (Warszawa, 11.10.2017r.)
  • Wyróżnienie - „Za patronat naukowy nad obradami Międzynarodowego Forum Górniczego”, przyznane przez Przewodniczącego Rady Programowej oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Forum (Jastrzębie Zdrój, 28.06.2017r.).
  • Dyplom Uznania – przyznany Naczelnemu Dyrektorowi GIG Panu profesorowi Stanisławowi Prusek „Za wielkie zaangażowanie na rzecz organizacji International Mining Forum 2017”, przyznane przez Przewodniczącego Rady Programowej oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Forum (Jastrzębie Zdrój, 28.06.2017r.).
  • Podziękowanie z okazji 70-lecia Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie dla Głównego Instytutu Górnictwa za wieloletnią współpracę, która umożliwiła pomyślną realizację wielu wspólnych przedsięwzięć (Warszawa, 14.09.2017r.).
  • Laureat Honorowy XXIII edycji Polskiej Nagrody Jakości – przyznany przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości prof. dr hab. inż. Józefowi Dubińskiemu, (Warszawa, 29.09.2017r.).
  • Polska Nagroda Jakości w kategorii praktyka XX edycji Polskiej Indywidualnej  Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego – przyznany przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości Pani mgr inż. Elżbiecie Gruszka  Pełnomocnikowi Naczelnego Dyrektora ds. Systemów Zarządzania Głównego Instytutu Górnictwa (Warszawa, 29.09.2017r.).
  • Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli za „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000K) w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” (Warszawa, 7 czerwca 2017r.).
  • „Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu” za dobre wyniki finansowe oraz duże zaangażowanie w działalność społeczną Głównego Instytutu Górnictwa, (Katowice, 11 czerwca 2017r.).
  • „Złoty Medal  Barcelona Innova 2017” za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji”, przyznany przez Jury Konkursowe Międzynarodowych Targów Innowacyjności  „Barcelona Innova 2017”, (Barcelona, 05.05.2017r.)
  • Dyplom Ministra Nauki Rumunii za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji”, przyznany podczas Międzynarodowych Targów Innowacyjności  „Barcelona Innova 2017” (Barcelona, 05.05.2017r.)
  • Tytuł „Gepard Biznesu” przyznana najdynamiczniej rozwijającym się firmom województwa śląskiego przez Wydawnictwo „Europejska Firma” oraz Instytut Lokalnego Biznesu - za wzrost wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2014r. do 31 marca 2016r.
  • Medal 25-lecia Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 za zasługi w propagowaniu idei jakości (Warszawa, 21.03.2017r.)
  • Dyplom Gratulacyjny za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie Górniczej Solidarności Zawodowej przyznany przez Fundację Rodzin Górniczych, (Katowice, styczeń 2017) 
  • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2017 za rozwiązanie pod nazwą „Urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich przeznaczonych do pracy w szybach górniczych i uruchomienie produkcji”, w kategorii Innowacyjność, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 12.01.2017r.)
  • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2017 za rozwiązanie pod nazwą „System zarządzania zrzutem wód kopalnianych w ujęciu zlewniowym opracowany w ramach projektu MANAGER” w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 12.01.2017r.)
   
   
  Nagrody uzyskane w 2016 roku
  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za rozwiązanie pod nazwą „Sonda do automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów”(Warszawa, 09.12.2016r.)
  • Złoty medal Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2016, otrzymało rozwiązanie pod nazwą "Sonda do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczych”„ (Bruksela, 19.11.2016r.)
  • Złoty medal Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2016, otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Sonda do skanowania pustek w górotworze” (Bruksela, 19.11.2016r.)
  • Polska Nagroda Innowacyjności w kategorii innowacyjnych instytutów naukowych w promocyjnym programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej (Katowice, 28.10.2016r.)
  • Mistrz Techniki Regionu Katowickiego FSN NOT przyznany przez Jury konkursu za „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” (Katowice, 26.10.2016r.)
  • Złoty Medal z Wyróżnieniem przyznany przez Jury Konkursowe X Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2016” za „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów - sonda SIS-1” (Warszawa, 12.10.2016r.)
  • Srebrny Medal przyznany przez Jury Konkursowe  Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2016” za „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” (Warszawa, 12.10.2016r.)
  • Tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki 2016 w kategorii Marka Europejska przyznany Głównemu Instytutowi Górnictwa przez Jury VIII Edycji Konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli (Warszawa, 28.09.2016r.)
  • Tytuł Lider Innowacji przyznany przez Kapitułę Konkursową Konkursu za kreowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych dla górnictwa, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości środowiska naturalnego”, (Katowice, 15.06.2016r.)
  • Brązowy Medal Międzynarodowej Wystawy INTARG za „Urządzenie do osuszania osadów, a przede wszystkim osadów ścieków komunalnych i przemysłowych” (Katowice, 15.06.2016r.)
  • Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy INTARG za „Światłowodową sondę do pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla udostępnionego otworami pionowymi z powierzchni” (Katowice, 15.06.2016r.)
  • Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli za „Pomost ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” (8 czerwca 2016r.)
  • Medal w Międzynarodowym Konkursie Lepine w Paryżu  za „Światłowodową sondę do pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla udostępnionego otworami pionowymi z powierzchni” przyznany przez Kapitułę Konkursową Wystawy Eureka-Barcelona. (Paryż, 13 maj 2016r.)
  • Złoty Medal Światowej Wystawy Innowacji, Badań i Nowych Technologii za „Światłowodową sondę do pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla udostępnionego otworami pionowymi z powierzchni” przyznany przez Kapitułę Konkursową Wystawy Eureka-Barcelona (Barcelona, 13 maj 2016r.)
  • Dyplom Światowej Wystawy Innowacji, Badań i Nowych Technologii za „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000K) w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” przyznany przez Kapitułę Konkursową Wystawy Innova-Barcelona. (Barcelona, maj 2016r.)
  • Złoty Medal „Rynku Inwestycji” przyznany przez Jury Konkursowe magazynu „Rynek Inwestycji” za innowacyjne działania naukowo-badawcze w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy (Warszawa, 10.05.2016r.)
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” przyznany podczas XXIII Giełdy Wynalazków (Warszawa, 24.03.2016r.)
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000K) w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” przyznany podczas XXIII Giełdy Wynalazków (Warszawa, 24.03.2016r.).
  • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2016 za rozwiązanie pod nazwą „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000°K)  w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” Głównego Instytutu Górnictwa (Kraków, 25.02.2016r.)
  • Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji dla profesora Józefa Dubińskiego, wieloletniego Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa, a obecnie Przewodniczącego Rady Naukowej GIG. Nagroda Regionalnej Izby Gospodarczej przyznawana jest wyróżniającym się menedżerom, firmom  i organizacjom, (Katowice, 16.01.2016r.)
  • Medal Pamiątkowy Orderu Św. Stanisława za całokształt działalności zawodowej i społecznej dla prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego. Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika to historyczny polski order ustanowiony w  1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, (Warszawa, 09.01.2016r.)
   
   
  Nagrody uzyskane w 2015 roku
  • Tytuł „Firma Roku 2015” w Ogólnopolskim Plebiscycie „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”, (Warszawa, 28.11.2015r.)
  • Laureat konkursu "Srebrny  Laur Innowacyjności 2014" zorganizowanego przez Naczelną Organizację Techniczną NOT pod patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sejmu RP – Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii za „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” (Warszawa, 25.11.2015r.).
  • „Medal Za Zasługi Dla Zrównoważonego Rozwoju” dla Głównego Instytutu Górnictwa nadany przez Radę Polskiej Izby Ekologi (Katowice, 23.11.2015r.)
  • Złoty medal z wyróżnieniem Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2015, oraz nagrodę specjalną  Targów „INNOVA BARCELONA” otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000°K)  w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” (Bruksela, 20.11.2015r.)
  • Złoty medal z wyróżnieniem Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2015, otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” (Bruksela, 20.11.2015r.)
  • Srebrny medal Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2015, otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Modułowa, panelowa obudowa szybowa nowej generacji” (Bruksela, 20.11.2015r.)
  • Złoty medal z wyróżnieniem Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015 za "Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii"
  • Złoty medal Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015 za "Sprężona modułowa, panelowa obudowa szybowa nowej generacji"
  • Nagroda specjalna Prezesa FSNT NOT dla najlepszego rozwiązania inżynierskiego prezentowanego na IWIS 2015 za Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii"
  • Nagroda Prezesa Urzędu Patentowego za "Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii"
  • Medal III stopnia w konkursie Innowacyjne Rozwiązania w Budowie Maszyn i Urządzeń Górniczych w kategorii Poprawa Bezpieczeństwa organizowanym przez Polską Technikę Górniczą S.A. oraz Miesięcznik Naukowo-Techniczny „Napędy i Sterowanie” za „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” (Katowice, 08.09.2015r.)
  • Honorowa Odznaka za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP dla Naczelnego Dyrektora GIG - prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego przyznana podczas XX Gali BCC (30 sierpnia 2015 r.)
  • Tytuł Menadżera XX-lecia dla Naczelnego Dyrektora GIG - prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego przyznany podczas XX Gali BCC (30 sierpnia 2015 r.)
  • Rekomendacja Business Centre Club dla Głównego Instytutu Górnictwa (9 sierpnia 2015 r. - 8 sierpnia 2016 r.)
  • Dyplom Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wkład w tworzenie nowych miejsc pracy w konkursie Kreator Miejsc Pracy (01.07.2015 r.)
  • Wynalazek pt.: „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” opracowany w Głównym Instytucie Górnictwa został nagrodzony Medalem Europejskim Przyznawanym przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli (10.06.2015r.)
  • Nagroda Specjalna Światowego Stowarzyszenia Wynalazczości i Własności  Intelektualnej (World Invention Intellectual Property Associations) za wynalazek "Sonda do skanowania pustek w górotworze" autorstwa specjalistów GIG
  • Srebrny medal zdobyty podczas Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości Eurolnvent w Rumunii za wynalazek "Sonda do skanowania pustek w górotworze" autorstwa specjalistów GIG
  • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2015 za rozwiązanie pod nazwą „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów przystosowany do pracy w atmosferze wybuchowej” Głównego Instytutu Górnictwa (Kraków, 26.02.2015r.)
  • Dyplom Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego wręczony podczas Giełdy Wynalazków w Warszawie za rozwiązanie opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa pn. „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów przystosowany do pracy w atmosferze wybuchowej”
  • Nagroda dla GIG za osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 na arenie międzynarodowej podczas Giełdy Wynalazków w Warszawie
  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za monografię pod redakcją  profesora Władysława Konopko "Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego” (Warszawa, 21.01.2015r.)
  • Wyróżnienie przez Jury Konkursowe Business Centre Club Trzecim Diamentem do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu (Warszawa, 24.01.2015r.)
   
   
  Nagrody uzyskane w 2014 roku
  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za opracowanie  pt.: „Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego”
  • Tytuł "Firma Dobrze Widziana" w konkursie  Business Centre Club
  • Laureat konkursu "Brązowy Laur Innowacyjności" za "Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów"
  • Złoty Medal na Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2014 za opracowany w GIG wynalazek pod nazwą „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów przystosowany do pracy w atmosferze wybuchowej”
  • Srebrny Medal przyznany przez Jury Konkursowe VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2014” za „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów - sonda SIS-1”
  • Złoty medal z wyróżnieniem za "Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów" przyznany przez Międzynarodowe Jury Konkursowe na VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków "IWIS 2014"
  • Wyróżnienie w 14 edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm – Tytuł - "Gazele Biznesu 2013"
  • Tytuł LAUREATA QI 2014 w kategorii - QI Produkt – produkt najwyższej jakości – przyznany przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość za „Sondę do automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów”
  • Tytuł "Ambasador Polskiej Gospodarki" w kategorii Kreator Rozwiązań XXI wieku
  • Nagroda  TECHNICUS 2014 w kategorii najlepsza książka techniczna za monografię pod redakcją  profesora Władysława Konopko "Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego”
  • Nominowany do nagrody "Teraz Polska 2014" przez Kapitułę Konkursu
  • Medal Europejski w XXV Edycji Konkursu przyznany przez Komisję Weryfikacyjną za "Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów - sonda SIS-1"
  • Tytuł Diament miesięcznika Forbes 2014r.
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą "Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów" podczas XXI Giełdzy Wynalazków
  • Pierwsze miejsce  w konkursie Górniczy Sukces Roku za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą "Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów"
   
   
  Nagrody uzyskane w 2013 roku
  • Wyróżnienie w konkursie Pozytywista Roku 2013 w kategorii Badania i Rozwój, organizowanym przez Fundację Wokulski pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego (17.04.2013r. Warszawa).
  • Tytuł Lider Innowacji 2013 w XII ogólnopolskim konkursie za "Przyrząd do pomiaru skrawalności  węgla i skał" (23.04.2013r. Katowice).
  • Tytuł "Osobowość Roku" nadany Panu Profesorowi Józefowi Dubińskiemu przez kapitułę konkursu Górniczy Sukces Roku (21.02.2013r. Kraków).
  • Wyróżnienie dla Głównego Instytutu Górnictwa wspólnie z Kompanią Węglową w konkursie Górniczy Sukces Roku (21.02.2013r. Kraków).
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadany podczas XX jubileuszowej Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Międzynarodowych Targach Wynalazczości za „Nowy wielopoziomowy iskrobezpieczny system monitoringu bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego” (05.02.2013r. Warszawa).
  • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii innowacyjny projekt unijny za projekt "Huge - podziemne zgazowanie węgla" (24.01.2013r. Warszawa).
  • Tytuł Gazela Biznesu nadany przez Dziennik "Puls Biznesu", potwierdzający przynależność GIG do grona najdynamiczniej rozwijających się firm (23.01.2013r. Chorzów).
  • Laureat w ogólnopolskim konkursie promującym polskie firmy sukcesu gospodarczego, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, "Polski Sukces 2012" (06.01.2013r.).
  • Laureat konkursu "Srebrny Laur Innowacyjności 2013" zorganizowanego przez Naczelną Organizację Techniczną NOT pod patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Środowiska za „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” (26.11.2013r. Warszawa).
  • Złoty Medal na 62-gich Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2013 za wynalazek Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” został nagrodzony (16.11.2013r. Bruksela).
  • QI Produkt – produkt najwyższej jakości – tytuł LAUREATA QI 2013 – przyznany przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość. Konkurs realizowany był pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiego Forum ISO 9000 (18.10.2013r. Poznań).
  • Wyróżnienie w konkursie doskonalenia solidarności zawodowej w grupie Zespołu Darczyńców na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych (14.12.2013r. Katowice)
   
   
  Nagrody uzyskane w 2012 roku
  • Trzecie miejsce w konkursie doskonalenia solidarności zawodowej w grupie Zespołu Darczyńców na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych
  • Tytuł Darczyńcy Roku dla Profesora Józef Dubiński, Naczelnego Dyrektora GIG na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych w kategorii osób fizycznych
  • Tytuł Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju w kategorii „Innowacyjna firma” w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przedstawicielstwa w Polsce Komisji Europejskiej
  • Srebrny Medal na międzynarodowej wystawie wynalazków Brusselss Innova 2012 za rozwiązanie pod nazwą „Wielopoziomowy iskrobezpieczny system monitoringu bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego” opracowane przez specjalistów Głównego Instytutu Górnictwa
  • Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN im. Witolda Budryka dla dr hab. Adam Smolińskiego, prof. GIG za monografię habilitacyjną pt. „Niekonwencjonalne metody wykorzystania węgla kamiennego do otrzymywania gazu bogatego w wodór”.
  • Nagroda III-go stopnia dla GIG w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy za opracowanie pod nazwą "Pomost sztucznego dna szybu stosowany w układach ochronnych transportu pionowego z wykorzystaniem dyssypacji energii"
  • Medal Europejski w XXII edycji konkursu organizowanego przez BCC za rozwiązanie pod nazwą "Pomost sztucznego dna szybu"
  • Nagroda w konkursie Panteon Polskiej Ekologii za projekt pod nazwą "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych"
  • Tytuł "LIDER INNOWACJI" za rozwiązanie pt. "Pomost sztucznego dna szybu stosowany w układach ochronnych transportu pionowego z wykorzystaniem dysspacji energii", nadany w XI edycji konkursu organizowanego przez Centrum Innowacji WKTiR w Katowicach (akt nadania)
  • Honorowa nagroda firmy ERA Sp. z o.o. za rzetelność, etykę i otwartość w kontaktach gospodarczych (dyplom)
  • Wyróżnienie w 12 edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm - "Gazele Biznesu 2011"
  • Wyróżnienie podczas XIX Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2011 roku, specjalną  Statuetką oraz Dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie pod nazwą "Urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie pod nazwą "Przyrząd do pomiaru skrawalności węgla i skał", wręczony podczas XIX Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2011 roku
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie pod nazwą "Wielokanałowa cyfrowa aparatura sejsmometryczna do rejestracji prędkości i przyśpieszeń drgań na powierzchni AMAX-GSI", wręczony podczas XIX Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2011 roku
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie pod nazwą "Penetrometr otworowy typu PEN206", wręczony podczas XIX Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2011 roku
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie pod nazwą "IR analizator emisji CO2 z hałd górniczych", wręczony podczas XIX Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2011 roku
  • Tytuł Górniczy Sukces Roku 2011 w kategorii INNOWACYJNOŚĆ za "PRZYRZĄD DO POMIARU SKRAWALNOŚCI POKŁADÓW WĘGLA I SKAŁ OTACZAJĄCYCH W WARUNKACH DOŁOWYCH"
  • Wyróżnienie w IV edycji ogólnopolskiej konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" w kategorii "innowacyjny projekt unijny firmy" za "HUGE - Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru"
  • Wyróżnienie w IV edycji ogólnopolskiej konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" w kategorii "innowacyjna usługa" za "Certyfikacja urządzeń przeciwwybuchowych według zasad IECEx"
  • Wyróżnienie w konkursie "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" w kategorii innowacyjny projekt unijny za "HUGE - Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru"
  • Wyróżnienia w konkursie "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" w kategorii innowacyjna usługa za "Certyfikacja urządzeń przeciwwybuchowych według zasad IECEx"
   
   
  Nagrody uzyskane w 2011 roku
  • Złoty Medal Targów Medinnova 2011 za "Analizator emisji CO2 z hałd górniczych".
  • Medal Europejski za "Wielopoziomowy iskrobezpieczny system monitoringu bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego".
  • Złoty Medal na 60 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2011 za "Przyrząd do pomiaru skrawalności węgla i skał".
  • Złoty Medal z Wyróżnieniem za "Urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich", wręczony podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji "IWIS 2011".
  • Srebrny Medal za "Wielokanałową cyfrową aparaturę sejsmometryczną do rejestracji prędkości i przyspieszeń drgań na powierzchni AMAX-GSI", wręczony podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji "IWIS 2011".
  • Brązowy Medal za "Penetrometr otworowy typu PEN206", wręczony podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji "IWIS 2011".
  • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, wręczony podczas Letniej Wielkej Gali BCC.
  • Zielony Czek - nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Wyróżnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność wynalazczą  podczas XVIII Giełdy Polskich Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach, w warszawskim Muzeum Techniki.
  • Tytuł Odpowiedzialny Pracodawca 2011, Lider HR.
  • Tytuł "Gazele Biznesu", przyznawany przez dziennik "Puls Biznesu".
  • Tytuł Górniczy Sukces Roku 2010 w kategorii INNOWACYJNOŚĆ za projekt "HUGE".
  • Wyróżnienie Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego OSKARD 2011 za wszechstronne i twórcze kształtowanie nowoczesnego oblicza przemysłu węglowego.
   
   
  Nagrody uzyskane w 2010 roku
  • Wyróżnienie w konkursie Panteon Polskiej Ekologii w kategorii projekt za HUGE - podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru.
  • Srebrny Medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik, BRUSSELS INNOVA 2010 za przyrząd do mierzenia emisji ditlenku węgla z hałd kopalnianych.
  • Tytuł Firma dobrze widziana w konkursie organizowanym przez Business Centre Club dla firm kierujących sie zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
  • II miejsce w konkursie Firma Przyjazna 50+.
  • Złoty Medal z Wyróżnieniem Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2010 nadany przez Jury Konkursowe za  "Górniczy laser typu EW-3".
  • Złoty Medal z Wyróżnieniem Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2010 nadany przez Jury Konkursowe za  "Laserowy system pomiaru parametrów geometrii obudowy szybu i jego wyposażenia".
  • Dyplom Darczyńcy dla Głównego Instytutu Górnictwa za wspieranie akcji charytatywnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach "Przedsiębiorcy Dzieciom" przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
  • Wyróżnienie tytułem Zasłużony Partner EMAG
  • Tytuł „Lider Transformacji w Województwie Śląskim” dla prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w uznaniu za ogromny wkład w restrukturyzację gospodarczą i rozwój woj. śląskiego w latach 1990-2010.
  • Honorowa Złota Odznaka RIG  dla prof. dr hab. inż. Krystyny Czaplickiej za wsparcie rozwoju Izby, zaangażowanie we współpracę oraz promocję idei samorządu gospodarczego.
  • Dyplom oraz statuetka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie pod nazwą "Przenośny optoelektroniczny (IR) miernik stężenia metanu".
  • List Gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie pt.: "Penterometr otworowy typu Pen206".
  • Złoty Diament do Cezara Śląskiego Biznesu przyznany przez Kapitułę BCC.
  • Medal INTARG oraz tytuł "LIDER INNOWACJI" za wspólny wynalzek Uniwersytetu Śląskiego, Głównego Instytutu Górnictwa i Politechniki Śląskiej pt. "Sposób otrzymywania polimerowych materiałów fotoluminescencyjnych".
   
   
  Nagrody uzyskane w 2009 roku
  • Wyróżnienie wspólnie z Kompanią Węglową S.A. za opracowanie i wdrożenie rozwiązania:  "Zasady stosowania górniczej skali intensywności drgań GSI-GZWKW do oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż węgla kamiennego w zakładach górniczych".
  • Złoty Medal za Przenośny optoelektroniczny (IR) miernik stężenia metanu.
  • Brązowy Medal za penetrometr otworowy typu Pen206.
  • Statuetka "Gepard Biznesu" przyznawany najdynamiczniej rozwijającym się firmom województwa śląskiego  - za wzrost wartości rynkowej w okresie 31 marca 2006r. do 31 marca 2008r.
  • Diament do Cezara Śląskiego Biznesu.
  • PIERWSZY DIAMENT do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu ­- Diament został przyznany GIG za utrzymanie wiodącej pozycji na rynku.
  • Laureat XI edycji Śląskiej Nagrody Jakości Pani Elżbieta GRUSZKA, Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora GIG ds. Systemów Zarządzania, została Laureatem XI edycji Śląskiej Nagrody Jakości dla Pełnomocników  za rozwój, doskonalenie i promocję systemu zarządzania jakością.
  • Tytuł Solidny Pracodawca 2008 Przeglądu Gospodarczego Grupa Media Partner.
  • Medal Europejski za usługę: "Analiza zagrożenia pożarowego na podstawie precyzyjnej analizy chromatograficznej powietrza kopalnianego z uwzględnieniem śladowych zawartości węglowodorów C2-C4, tlenku węgla i wodoru".
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą "Laserowy system kontroli parametrów geometrii rury szybowej i zbrojenia szybowego".
  • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji dla pracowników Głównego Instytutu Górnictwa w kategorii "Doskonała załoga".
  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie poprawy warunków pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – wyróżnienie w kategorii "Prace naukowo-badawcze służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce".
   
   
  Nagrody uzyskane w 2008 roku
  • Nagroda im. Stanisława  STASZICA VII za monografię pt. „Dynamika Wód Podziemnych” prof. dr hab. inż. Marka Rogoża.
  • Nagroda 3 stopnia Państwowej Inspekcji Pracy za opracowanie oryginalnej konstrukcji okularów przeciwodpryskowych.
  • Złoty Medal na Światowych Targach  Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2008 - Laserowy system kontroli parametrów geometrii rury szybowej i zbrojenia szybowego.
  • Panteon Polskiej Ekologii – wyróżnienie – Instytucja wspierająca realizację projektów na rzecz środowiska  za instalację geotermalną do odbioru ciepła z wód kopalnianych na potrzeby grzewcze Muzeum Śląskiego.
  • Złoty Medal w konkursie World Cup Computed Implemented Inventions – RadiometrUV dla stanowisk pracy.
  • Diament do Cezara Śląskiego Biznesu – Utrzymanie wiodącej pozycji na rynku.
  • Medal Europejski Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club - Sposób oraz układ do monitorowania hałasu w środowisku zewnętrznym.
  • Nagroda Złote QI Kapituła konkursu Forum Jakości Quality International.
   
   
  Nagrody uzyskane w 2007 roku
  • Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu Business Centre Club za liczne osiągnięcia badawczo-rozwojowe w branży wydobywczej, innowacyjność opracowywanych technologii oraz za doskonałe wskaźniki ekonomiczne i aktywny udział w działalności charytatywnej.
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Radiometr UV z dalmierzem laserowym do kontroli i emisji promieniowania na stanowiskach pracy.
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wielokanałowa cyfrowa aparatura sejsmometryczna do rejestracji prędkości i przyspieszeń drgań na powierzchni terenu AMAX-99.
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za szczególną aktywność w promocji wynalazków za granicą.
  • Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 – Metanomierz laserowy do sterowania kotłów opalanych metanem pozyskiwanym z kopalń węgla.
  • Brązowy Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 – Radiometr UV z dalmierzem laserowym do kontroli emisji promieniowania na stanowiskach pracy.
   
   
  Nagrody uzyskane w 2006 roku
  • Puchar Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia na Światowych Targach i Wystawach Wynalazczości.
  • Srebrny Medal Międzynarodowego Salonu Wynalazczości "Concours Lépine" -  Wielokanałowa cyfrowa aparatura sejsmometryczna do rejestracji prędkości i przyspieszeń drgań na powierzchni terenu AMAX-99.
  • Tytuł „Cezary Śląskiego Biznesu” Business Centre Club – Działania na rzecz regionu.
  • Medal im. Adama Graczyńskiego za utworzenie pierwszego w Polsce Zintegrowanego Instytutu Naukowo-Badawczego: Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko.
  • Śląski Oskar – za wieloletnią działalność i wkład w rozwój gospodarczy Śląska.
  • Czarny Diament - za rozwiązywanie problemów przemysłu wydobywczego oraz regionów przemysłowych, za ciągłe działania na rzecz wiedzy i umiejętności ludzkich, za działania w zakresie zagospodarowywania odpadów, recyklingu surowców, modernizacji gospodarki energetycznej gmin i przedsiębiorstw.
  • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Eureka 2006” – Radiometr UV z dalmierzem laserowym do kontroli emisji promieniowania na stanowiskach pracy.
  • Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Walonii – Radiometr UV z dalmierzem laserowym do kontroli emisji promieniowania na stanowiskach pracy.
  • Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości Najwyższa Komisja Odznaczeń Królestwa Belgii – Za rozwój wynalazczości.
   
   
  Nagrody uzyskane w 2005 roku
  • Dyplom uznania oraz medal Międzynarodowego Salonu Wynalazczości i Nowych Technologii „New Time” na Ukrainie – Metanomierz laserowy do ciągłego pomiaru stężenia metanu w rurociągach.
  • Złoty Medal 54 Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2005 – Metanomierz laserowy do ciągłego pomiaru stężenia metanu w rurociągach.
  • Złota Odznaka Honorowa Sejmiku Województwa Śląskiego za zasługi dla województwa śląskiego.
  • Medal Europejski Business Centre Club i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – Amax-GSI i Amax-99, Aparatura Sejsmometryczna do monitorowania drgań pochodzących od wstrząsów górniczych i wibracji przemysłowych.
  • Honorowy Medal Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej – za długoletnią i aktywną współpracę z partnerami z Republiki Czeskiej.
  • Nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za osiągnięcia w rozwoju badań naukowych w zakresie inżynierii środowiska.
  • Nominacja do Cezarów Śląskiego Biznesu - za całokształt osiągnięć i bardzo dobre wyniki finansowe.
  • Honorowy Medal Ministra Środowiska za szczególne zasługi na rzecz poprawy stanu środowiska.
  • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej za całokształt działań w zakresie nowatorskich technologii, służących społeczeństwu naszego regionu.
  • Zielony Czek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za "Kompleksowe oczyszczanie z baru i izotopów radu wód JSW S.A. KWK ZOFIÓWKA".
  • Nagroda III stopnia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za "Strategię konwersji zagrożenia jako metodę minimalizacji ryzyka" dla E. Terczyńskiego i Z. Niczyporuka.
   
   
  Nagrody uzyskane w 2004 roku
  • Tytuł "Srebrny Inżynier X-lecia" Redakcji Przeglądu Technicznego za wybitne osiągnięcia.
  • Certyfikat Dobroczynności Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą" za pomoc przy realizacji programu "Zdążyć z pomocą".
  • Puchar Ministra Nauki i Informatyzacji za osiągnięcia odniesione podczas światowych wystaw wynalazczości.
  • Dyplom uznania Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji w Jastrzębiu Zdroju za opracowanie metod oczyszczania wód górniczych oraz programu hydrotechnicznej ochrony rzek w zlewni Odry.
  • Medal Europejski Business Centre Club oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej za laserowy system pomiaru wychyleń budowli i obiektów inżynierskich.
  • Złoty medal na 53 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2004 za Laserowe czujniki monitoringu drgań i wychyleń na terenach poddanych wpływom górniczym i sejsmicznym.
  • Nagroda Ministra Rządu Walońskiego Belgii za całokształt działań na rzecz wynalazczości.
  • Nagroda im. J.O. Chmielewskiego Wydział VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN – praca habilitacyjna doc. dr hab. inż. Krzysztofa Stańczyka, pt.: "Powstanie i emisja tlenku azotu w procesie spalania węgla i karbonizatów".
  • Nominacja do Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji za 2004 rok za działalność na rzecz regionu.
   
   
  Nagrody uzyskane w 2003 roku
  • Medal Europejski Business Centre Club i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej – Metody oceny ryzyka katastrof w przemyśle.
  • Nagroda II stopnia Mistrz Techniki Rady Stołecznej NOT oraz Redakcji Rzeczpospolitej – Miernik stężenia promieniotwórczych aerozoli (MSPA).
  • Medal honorowy Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. T. Sendzimira za całokształt dokonań w zakresie nowej techniki, wynalazczości oraz badań naukowych.
  • List gratulacyjny Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i sukcesy odniesione na międzynarodowych wystawach wynalazków w 2002r.
  • Nagroda II stopnia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej za pracę naukowo-badawczą: "Charakterystyka skojarzonych zagrożeń górniczych w aspekcie ich oceny oraz doboru prewencji".
  • Nagroda im Haliny Krahelskiej Państwowej Inspekcji Pracy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy oraz prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.
  • Medal Europejski Business Centre Club i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej – System Wspomagania w Zarządzaniu Bezpieczeństwem Pracy.
  • Złoty Medal na 52 Światowym Salonie Wynalazczości i Badań Naukowych BRUSSELS EUREKA – Miernik stężenia promieniotwórczych aerozoli (MSPA).
  • Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości Najwyższej Komisji Odznaczeń Królestwa Belgii podczas Targów BRUSSELS EUREKA za całokształt osiągnięć w zakresie wynalazczości.

+ 48-32-259-2000