Blog Głównego Instytutu Górnictwa (bloGIG)

Propagowanie i popularyzowanie nauki nie jest łatwe. O osiągnięciach naukowych pisze się najczęściej językiem syntetycznym i przepełnionym fachową terminologią, wygenerowanym przez specjalistów, a dekodowanym przez wąską grupę, mającą określone kompetencje językowe i poznawcze. Komunikuje się więc środowisko naukowe z odbiorcą mniej więcej tak, jak my uczyniliśmy to w powyższym zdaniu.

A przecież chodzi o to, by barwny, ale przystępny przekaz trafił również, jeśli nie pod strzechy, to przynajmniej pod sufity, wiszące nad głowami wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć, "co tam, panie, nowego w świecie nauki"...

W takim właśnie duchu prezentować będziemy w naszym BloGIG-u artykuły, dotyczące różnych tematów badawczych nad którymi głowimy się w Głównym Instytucie Górnictwa, a od czasu do czasu napiszemy też jak instytut wygląda od środka. Prezentowane teksty publikowane są również na łamach korporacyjnego miesięcznika PGG Magazyn.


Profesor Józef Dubiński Górniczym Autorytetem Półwiecza

Józef Dubiński urodził się w roku, w którym do Europy powrócił pokój, a w Katowicach powołano do życia Główny Instytut Górnictwa. Był to także rok 20. rocznicy powstania mikołowskiej Kopalni Doświadczalnej Barbara – dzisiaj bardzo ważnej jego części. To zbieg okoliczności niezwykle znaczący, bowiem kolejne jubileusze Instytutu były również prywatnymi jubileuszami Profesora. W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, o specjalności geofizyka stosowana - z wynikiem bardzo dobrym. Po dwóch krótkich epizodach zawodowych w Toruniu i Krakowie, 16 października 1971 roku podjął pracę w Głównym... Czytaj więcej

ISAC GIG - w imię cyberbezpieczeństwa branży
wydobywczo-energetycznej

Historyczną rolę w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa odgrywa niewątpliwie zespół CERT Polska (ang. Computer Emergency Response Team), powołany w roku 1996 do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet. CERT Polska działa w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) i jest członkiem organizacji FIRST (ang. Forum of Incidents Response and Security Teams), w ramach której współpracuje z podobnymi zespołami na świecie. Ustawa z dn. 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ustanowiła trzy Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) na poziomie krajowym: CSIRT NASK,... Czytaj więcej

GIG - rok 2021 z perspektywy

Mamy za sobą pierwsze półrocze roku 2022. Z takiej perspektywy, po sporządzeniu wszelkich formalnych statystyk, podsumowań i raportów, możemy pokusić się o syntetyczne spojrzenie na to, co wydarzyło się w Instytucie w roku ubiegłym. A był to rok, który ponownie upłynął pod znakiem walki ze światową pandemią Sars-CoV-2. Rok bez wątpienia niełatwy, znaczony kolejnymi falami zakażeń, pełen wymuszonych nimi różnorakich obostrzeń, a mimo to wypełniony licznymi, ciekawymi i bardzo znaczącymi wydarzeniami, intensywną działalnością badawczą, a także szeregiem spotkań i konferencji, prowadzonych jednakże często w formule zdalnej lub hybrydowej. Nie bez satysfakcji zauważyć tu należy, że zasady działania,... Czytaj więcej

H2Ash - czyli nowa technologia produkcji zielonego wodoru

Prawie cały wodór wykorzystywany obecnie w Europie pochodzi z gazu ziemnego uzyskiwanego w procesie parowego reformingu metanu. Proces ten jest konkurencyjny kosztowo, lecz emituje również CO2, chyba że jest połączony z kosztowną technologią wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) pod ziemią. Zdecydowanie bardziej przyjazny dla środowiska sposób wytwarzania wodoru polega na elektrolizie wody, która wykorzystuje odnawialną energię elektryczną do podziału cząsteczki wody. W przypadku tej technologii problemem jest wysoki koszt elektrolizerów i spore straty energii podczas przekształcania elektryczności w wodór. Tymczasem, w wyniku współpracy Głównego Instytutu... Czytaj więcej

Ruszają nowe studia podyplomowe - są wśród nich i takie z wątkiem kryminalnym…

Centrum Rozwoju Kompetencji GIG oferuje i realizuje różnego typu formy edukacji, w tym studia podyplomowe, kursy czy szkolenia. Są to zarówno projekty o charakterze szkoleń otwartych jak i szkoleń zamkniętych – realizowanych na zamówienia firm, a także projekty edukacyjne finansowane lub dofinansowane ze środków unijnych. Studia podyplomowe zajmują w tej działalności miejsce niezwykle ważne, a przykładem mogą być studia menedżerskie, oparte na strukturze MBA realizowana tradycyjnie we współpracy ze Szkołą Główną Handlową - jedną z najlepszych uczelni wyższych w kraju, które skutkują otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych tej... Czytaj więcej

BioCargo

(czyli przenośny, złoty wynalazek „made in Silesia”)

Wszystkie oczyszczalnie ścieków powinny w tym roku uzyskać pełną zgodność z prawem unijnym. Tymczasem przestarzałe nierzadko technologie, awarie oraz intensywne opady, powodują bardzo często ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Dotychczasowy sposób dokonywania pomiarów nie daje oczyszczalniom dostatecznych informacji o stanie zdrowia bakterii. W konsekwencji zakłady te borykają się z permanentnie z trudnościami w utrzymaniu stałej jakości ścieków oczyszczonych, a także z oceną prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych o niesprawdzonej, a więc często niedostatecznej jakości, nie tylko naraża oczyszczalnie na... Czytaj więcej

Transformacja energetyczna u Kowalskich

(narodowa, kompleksowa, samorządowa i lokalna zarazem)

Z powodu zanieczyszczenia powietrza, każdego roku umiera prawie 50 tys. Polaków. Nie od dziś wiadomo, że smog jest szkodliwy dla zdrowia człowieka, wpływając negatywnie również na otaczające nas środowisko. Tymczasem węgiel wciąż jest głównym surowcem energetycznym, wykorzystywanym w gospodarstwach domowych do celów grzewczych, a to one są jednym z głównych źródeł emisji do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów, a ponadto istotnym emitentem ołowiu, arsenu, chromu, miedzi, niklu i cynku. Gospodarstwa domowe są jednocześnie ważnym odbiorcą energii – to ponad 20% krajowego jej zużycia. Dowodzi to, że problem... Czytaj więcej

Bedeker pogórniczy

czyli nowe walory starych miejsc.

Nowoczesna architektura, wystawy, ekspozycje, koncerty, miejsca rekreacji czy punkty widokowe to tylko nieliczne atrakcje, przyciągające turystów i mieszkańców regionu do Strefy Kultury w Katowicach. Niezaprzeczalnym atutem tego typu miejsc jest fakt zaadaptowania  infrastruktury poprzemysłowej w nowym kształcie, stanowiącym dziś o jego walorach kulturowych i historycznych. Takie podejście jest typowym przykładem działań, zmierzających do przekuwania skutków transformacji przemysłowej w nową jakość, podnoszącą walory regionu. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim  Województwa Śląskiego rozpoczął w styczniu br. realizację... Czytaj więcej

Luft dla przyszłych pokoleń

czyli projekty dotyczące monitorowania powietrza.

W marcu świat obiegły zdjęcia, udostępnione przez NASA i Europejską Agencję Kosmiczną, dokumentujące spadek poziomu dwutlenku azotu w powietrzu w Chinach, co potwierdza przypuszczenia dotyczące wpływu pandemii koronawirusa na atmosferę ziemską. Okazało się tym samym, że temat jakości powietrza, który w obliczu zarazy wydawał się był zejść na plan dalszy – powraca jako jeszcze bardziej istotny. Eksperci od spraw środowiska uważnie śledzący i korelujący dane, zwracają uwagę, że właśnie jakość powietrza jest elementem mającym w obecnych okolicznościach znaczenie dla naszego zdrowia niebagatelne. W Głównym Instytucie Górnictwa... Czytaj więcej

ERRAdata działa FAIR, czyli o wykorzystywaniu pełnego potencjału danych dotyczących energii

Historia świata to historia zdobywania wiedzy, z tym że niegdyś nauka cierpiała na brak dostatecznej informacji, obecnie – paradoksalnie, dokucza naukowcom jej nadmiar. Stąd właśnie zrodziła się potrzeba efektywnego segregowania danych.  Problem wykorzystania dużej ilości danych dotyka także badań nad energią. Wykorzystanie tego ogromnego potencjału ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia wprowadzania na rynek wyników badań, a tym samym dla skutecznej transformacji w kierunku systemu opartego na czystej energii.

Większość baz danych z zakresu energii nie pozwala na wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych, co... Czytaj więcej

+ 48-32-259-2000