Projekty krajowe

Programy

Programy operacyjne

System Obserwacji Płyty Europejskiej
Ujęcie i wykorzystanie metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR
Opracowanie urządzenia do oceny stanu technicznego i kryteriów dopuszczalnego zużycia lino-przewodów do pojazdów typu ROV (Remotely Operated Vehicle)

Pozostałe programy i projekty

Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych z zakresu bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, dla pracowników inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego oraz urzędów gmin
TCS AH węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych
Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych - wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy
Opracowanie metody soundscape do kształtowania środowiska akustycznego w pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku dla pracowników pracujących w hałasie

Regionalne programy operacyjne

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
CST
Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG
Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji

+ 48-32-259-2000