Projekty krajowe

Programy

Programy operacyjne

Opracowanie urządzenia do oceny stanu technicznego i kryteriów dopuszczalnego zużycia lino-przewodów do pojazdów typu ROV (Remotely Operated Vehicle)
Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR

Regionalne programy operacyjne

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
CST
Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG
Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji

Pozostałe programy i projekty

TCS AH węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych
Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych - wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy

+ 48-32-259-2000