Projekty krajowe

Programy

Programy operacyjne

Opracowanie urządzenia do oceny stanu technicznego i kryteriów dopuszczalnego zużycia lino-przewodów do pojazdów typu ROV (Remotely Operated Vehicle)

Regionalne programy operacyjne

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
CST
Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG

Pozostałe programy i projekty

Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych - wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy
Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku

Programy strategiczne - Nowe technologie w zakresie energii

Opracowanie i budowa instalacji do energetycznego wykorzystania stałych odpadów organicznych z wykorzystaniem innowacyjnej, niskotemperaturowej technologii ich przetworzenia

+ 48-32-259-2000