Ośrodek Informacji Patentowej

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Informacja Patentowa - Kierownik Biblioteki Naukowej

mgr Anna Oset
e-mail: aoset@gig.eu
telefon: 32 259 24 26

 

Rzecznik patentowy

mgr Monika Błaszczyk
e-mail: mblaszczyk@gig.eu
telefon: 32 259 24 21

 

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ KONTAKT Z RZECZNIKIEM PATENTOWYM TYLKO DROGĄ TELEFONICZNĄ LUB E-MAILOWĄ.

 

 

W Głównym Instytucie Górnictwa, na podstawie umowy z dnia 07.09.1993r. zawartej z Urzędem Patentowym RP, przedłużonej umową nr 23 DL/2005 z dnia 18.02.2005r., został utworzony Ośrodek Informacji Patentowej pełniący ważną rolę Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej, głównie dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W znacznym stopniu korzystają z niego pracownicy zakładów przemysłowych, wynalazcy, studenci i rzecznicy patentowi.
Ośrodek Informacji Patentowej mieści się w 2 jednostkach Centrum Szkoleniowo-Informacyjnego Instytutu to jest w Biurze Wsparcia oraz w Bibliotece Naukowej.
Pracownicy Ośrodka pomagają docierać do informacji naukowo-technicznych oraz udzielają informacji podstawowych dotyczących zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych do UP RP.
 • Czytelnia publiczna
 • Udostępnianie dokumentacji patentowej
 • Udostępnianie baz danych do poszukiwań patentowych
 • Pomoc w pozyskiwaniu informacji naukowo-technicznych
 • Szkolenia użytkowników w zakresie korzystania z baz danych
 • Usługi helpdesku
 • Udzielanie informacji podstawowych dotyczących zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych do UP RP
Ośrodek, przez Bibliotekę Naukową udostępnia:
 • Bazy danych UPRP;
 • Bazy Urzędów Patentowych UE i innych organizacji spoza UE
  • na nośniku papierowym polskie opisy patentowe, w układzie klasowym i w układzie numerycznym – do nr 177928, które stanowią istotne uzupełnienie opisów patentowych na CD-ROM jak i baz internetowych,
  • biuletyny UP RP (BUP), od 1973,
  • wiadomości UP RP (WUP), od 1964,
  • wykazy udzielonych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe (od 1960),
  • Międzynarodową Klasyfikację Patentową (MKP),
  • indeks haseł,
  • Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług (klasyfikacja nicejska),
  • Dzienniki Urzędowe Urzędu Patentowego RP,
  • przepisy z zakresu ochrony własności przemysłowej,
  • literaturę techniczną.

W Bibliotece Naukowej można ponadto skorzystać z jednych z najbogatszych w regionie zbiorów z zakresu górnictwa i inżynierii środowiska. Biblioteka nasza posiada ponad 390 tys. woluminów obejmujących: książki, czasopisma, normy, dokumentacje prac badawczych, co stanowi cenne uzupełnienie dokumentacji patentowej.


Arbitration and Mediation Center Lista baz danych znaków towarowych dostępnych w Internecie.

article 6ter Godła państwowe oraz emblematy, nazwy, skróty międzynarodowych i międzyrządowych organizacji.

DEPATISNET Baza Niemieckiego Urzędu Patentowego zapewnia dostęp do niemieckiej dokumentacji patentowej (patenty i wzory użytkowe), dokumentacji międzynarodowej, oraz kolekcji krajowych, w tym także polskiej. Wyszukiwanie poprzez słowa kluczowe należy prowadzić w oryginalnym języku dokumentów.

Design View Wzory przemysłowe zarejestrowane w Austrii, Bułgarii, krajach Beneluksu, Kanadzie, Chinach, Polsce, EUIPO, WIPO.

DPMAregister Baza niemieckich zarejestrowanych znaków towarowych.

EPO Espacenet Wynalazki (patenty, wzory użytkowe) z całego świata.

EPO GLOBAL PATENT INDEX Wynalazki (patenty, wzory użytkowe) z całego świata: Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Polska, Szwecja, USA.

EPO PATSTAT Patent statistics.

eSearch plus Baza znaków towarowych Wspólnoty Europejskiej.

freepatentsonline Wyszukiwarka patentów i zgłoszeń US, dokumentacji EP i WIPO (PCT) oraz abstraktów JP.

Global Brand Database Baza znaków towarowych poszczególnych urzędów patentowych WIPO.

Google Patent Search Wyszukiwarka patentów USA; około 7 milionów dokumentów; zawiera dane od 1776 roku.

Hague Express Wzory przemysłowe zarejestrowane w Międzynarodowym Rejestrze Wzorów Przemysłowych.

InPro Badania Baza zawiera informacje na temat polskich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. Aktualizowana jest na bieżąco, a wszystkie informacje pochodzą z oficjalnych źródeł Urzędu Patentowego RP.

J-PlatPat Japońskie patenty i wzory użytkowe.

KIPRIS Koreańskie patenty i wzory użytkowe.

Lisbon Express Zawiera informacje na temat oznaczeń pochodzenia (appelattions of origin) wprowadzonych do międzynarowego rejestru prowadzonego przez WIPO zgodnie z Pozrozumieniem Lizbońskim o ochronie i międzynarodowej rejestracji oznaczeń pochodzenia.

oriGIn Katalog oznaczeń geograficznych towarów przemysłowych oraz produktów rolno-spożywczych z całego świata.

ORBIT Wynalazki (patenty, wzory użytkowe) z ponad 70 urzędów patentowych z całego świata: Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Polska, Szwecja, USA.

PATENTSCOPE Umożliwia dostęp do pełnych teksów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie PCT.

REGISTER PLUS Polskie wynalazki (patenty i wzory użytkowe).

REGISTER PLUS Polskie wzory przemysłowe, zdobnicze.

REGISTER PLUS Polskie znaki towarowe.

PATENTSCOPE Umożliwia dostęp do pełnych teksów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie PCT.

ROMARIN Informacje na temat znaków zarejestrowanych w trybie Porozumienia Madryckiego, baza zawiera wszystkie międzynarodowe rejestracje znaków będące w mocy oraz te, które wygasły w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

SIPO Chińskie patenty i wzory użytkowe.

UPRP Wyszukiwarka przedmiotów chronionych Polskie wynalazki (patenty, wzory użytkowe), znaki towarowe, wzory przemysłowe i zdobnicze, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.

USPTO Amerykańskie wynalazki (patenty) i znaki towarowe. United States Patent and Trademark Office (USPTO) oferuje na swojej stronie dostęp do kilku bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych patentowych i znaków towarowych; pełnotekstowa baza patentów amerykańskich obejmuje dokumenty od 1790 roku. Możliwość wyszukiwania przez wszystkie słowa z tekstów patentów od 1976 roku. Patenty z lat 1790-1976 można wyszukiwać tylko przez numer patentu i amerykańską klasyfikację.

TMView Bezpłatny serwis online umożliwiający jednoczesne wyszukiwanie znaków towarowych w kilkunastu urzędach patentowych.

WIPO Lex Baza przepisów prawnych z dziedziny prawa wynalazczego, m.in. teksty układów administrowanych przez WIPO, konwencje EPO, teksty ustaw obowiązujących w poszczególnych krajach.

 
Europejski Wynalazca Roku to nagroda przyznawana corocznie od 2006 roku przez Europejski Urząd Patentowy. Laureatami nagród są naukowcy i inżynierowie, których wynalazki pomagają rozwijać technologię i znacząco polepszają jakość życia.
 
Laureaci 2021 r. zostali ogłoszeni 4 maja i od tego dnia każdy z nas może wziąć udział w głosowaniu na najlepszego wynalazcę roku. Im więcej głosów tym lepiej.
Gala wręczenia nagród po raz pierwszy odbędzie się w formacie online – 17 czerwca 2021, godz. 21.00. Obejrzyj

+ 48-32-259-2000