Polityka Otwartego Dostępu

Polityka Otwartego Dostępu do publikacji i wyników badań naukowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach została przyjęta Zarządzeniem nr 5 Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa z dnia 4 maja 2021 roku.

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki Otwartego Dostępu do publikacji i wyników badań naukowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”

Polityka Otwartego Dostępu do publikacji i wyników badań naukowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

 

Koordynator ds. Otwartego Dostępu do publikacji i wyników badań naukowych
Do zadań Koordynatora ds. Otwartego Dostępu do publikacji i wyników badań naukowych należy:

  • koordynowanie prac związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwojem infrastruktury otwartego dostępu w Głównym Instytucie Górnictwa,
  • współudział w przygotowaniu Polityki Otwartego Dostępu,
  • informowanie o Polityce Otwartego Dostępu,
  • doradzanie najlepszych praktyk zgodnych z Polityką Otwartego Dostępu,
  • edukacja adresatów polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych,
  • monitorowanie realizacji Polityki Otwartego Dostępu i raportowanie wyników Dyrektorowi Instytutu.

 

Raport z realizacji Polityki Otwartego Dostępu
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce publikujemy raport z realizacji Polityki Otwartego Dostępu.

Raport koordynatora ds. otwartego dostępu i wyników badań naukowych za 2022 r.

Raport koordynatora ds. otwartego dostępu i wyników badań naukowych za 2021 r.

Raport koordynatora ds. otwartego dostępu i wyników badań za lata 2019-2020

Raport koordynatora ds. otwartego dostępu i wyników badań naukowych za 2018 r.

Raport koordynatora ds. otwartego dostępu i wyników badań naukowych za 2017 r.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

mgr Agnieszka Góralczyk
e-mail: agoralczyk@gig.eu
telefon: 32 259 24 91

 

 

+ 48-32-259-2000