Zespół ds. Równości Płci

Na podstawie pisma okólnego Dyrektora GIG nr 3/22 z dnia 10.02.22 roku w Głownym Instytucie Górnictwa powołany został Zespół ds. ds. Równości Płci, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie Planu na rzecz Równouprawnienia Płci (Gender Equality Plan - GEP). Osobą odpowiedzialną za prace Zespołu jest dr Sylwia Jarosławska-Sobór, tel. 32 259 25 54, e-mail: sjaroslawska@gig.eu

Pismo okólne Dyrektora GIG nr 15/23 z dnia 27.04.23

Zarządzenie Dyrektora GIG z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia „Planu Równości Płci Głównego Instytutu Górnictwa”

Plan równości płci GIG

+ 48-32-259-2000