Medycyna

Potencjał naukowo-badawczy Instytutu wytycza rozległe pola współpracy z branżą medyczną, szczególnie w tak ważnych dziedzinach jak dozymetria radiacyjna, badania promieniotwórczości w różnych materiałach czy zastosowanie techniki termowizyjnej i podczerwieni w diagnostyce medycznej, ale obejmuje też całe spektrum innych projektów, ekspertyz i analiz.

Wybierz kategorię

+ 48-32-259-2000