Mamy ponad 90 lat doświadczenia w tworzeniu technologii wspierających biznes.
NAUKA I BIZNES. RAZEM.
Co możemy zrobić dla Ciebie? Co możemy zrobić wspólnie?
Oferujemy studia z dyplomem Szkoły Głównej Handlowej oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.
NAUKA. IMPULS DLA ROZWOJU.
Służymy najbogatszą w regionie biblioteką w zakresie górnictwa i inżynierii środowiska.
Uczestniczymy w licznych projektach kreujących technologie zgodnie z potrzebami rynku.
NAUKA I PRZEMYSŁ. SYNERGIA.
Nasz potencjał badawczy kierujemy na dostarczanie najlepszych rozwiązań dla przemysłu.
Służymy szerokim zakresem akredytowanych i notyfikowanych procedur certyfikacyjnych.
NAUKA I BIZNES. ZGODNIE Z NORMAMI.
Posiadamy 16 laboratoriów akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji.

Rozwiązania dla wielu sektorów gospodarki

Wybierz obszar, który cię interesuje

Tworzymy rozwiązania dla wielu sektorów przemysłu

Przemysł w Polsce to branża o zróżnicowanych potrzebach i wysokich wymaganiach. Od wielu lat świadczymy najwyższej jakości usługi dla biznesu oraz systematycznie poszerzamy naszą ofertę o nowe sektory przemysłu.

Zobacz ofertę

 

Nowatorskie rozwiązania dla wiodących sektorów przemysłu

Technologia opracowana w GIG jest rezultatem prowadzonych prac naukowo-badawczych, których celem jest dostarczanie autorskich rozwiązań dla wiodących sektorów przemysłu. Opracowywane przez nas nowatorskie na skalę światową rozwiązania objęte są prawem własności przemysłowej, poprzez zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP.

Poznaj nasze rozwiązania

 

Jesteśmy partnerem samorządów na terenie całego kraju

Samorządy i miasta od wielu lat korzystają z wiedzy oraz licznych rozwiązań Głównego Instytutu Górnictwa. Gama oferowanych usług rozciąga się od tradycyjnej problematyki przemysłu górniczego po ekspertyzy środowiskowe. GIG jest partnerem dla wielu samorządów na terenie całego kraju, realizując liczne projekty dla małych i dużych aglomeracji.

Zobacz usługi dla samorządów

 

Angażujemy się w zachowanie równowagi środowiska

Środowisko jest naszym wspólnym dobrem, bierzemy pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań na środowisko. GIG aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach, których celem jest zachowanie środowiska w stanie równowagi. Świadczymy usługi dla wielu gałęzi przemysłu oraz jednostek samorządowych. Dostarczamy rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu utworzenia dogodnego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego dla życia człowieka.

Zobacz usługi

 

Organizujemy studia podyplomowe, szkolenia oraz kursy

GIG świadczy usługi w obszarze szeroko pojętej edukacji i działań około-edukacyjnych. Organizujemy studia podyplomowe, kursy i szkolenia szyte na miarę, umożliwiamy dostęp do najbogatszych w regionie zbiorów bibliotecznych oraz wdrażamy kompleksowe rozwiązania dla przemysłu w oparciu o możliwości badawcze Kopalni doświadczalnej "Barbara".

 

 

Certyfikaty i akredytacje w GIG

GIG jest zawsze tam, gdzie jakość usług ma istotny wpływ na obszar oceny zgodności i systemów zarządzania. Certyfikacja ma weryfikować i potwierdzać spełnienie przez organizację wymogów określonych w normach. Akredytacja pozwala ocenić posiadane kompetencje oraz wiarygodność oferowanych usług.

Zobacz usługi w tym obszarze

 

Powierzchnie biurowe

Zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe w Polsce znacząco wzrasta, szczególnie w miastach regionalnych takich jak Katowice. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by dostosować posiadane powierzchnie biurowe do obecnych standardów.

Zobacz usługi w tym obszarze

 

Uniwersalny, cyfrowy skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS i napylarką HITACHI Model SU-3500N

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) umożliwia obserwację struktury powierzchni materiałów przy powiększeniu 5-300 000x. Służy do obserwacji i charakteryzacji materiałów organicznych i nieorganicznych w skali od nanometrycznej do mikrometrycznej. Niska próżnia umożliwia obserwację próbek nieprzewodzących oraz próbek zawierających wodę bez potrzeby przygotowania preparatu. 

 

Infographic

Centrum Rozwoju KompetencjiCentrum Informacji NaukowejJednostka Oceny ZgodnościPowierzchnie biurowe w KatowicachZakłady naukowo-badawczeKD BarbaraŚląskie Centrum Radiometrii ŚrodowiskowejCentrum Czystych Technologii Węglowych - CCTWCentrum Inżynierii ŚrodowiskaCentrum Badań nad Klimatem i Odnawialnymi Źródłami Energii
#PomagamUkrainie


studia doktoranckie inżynieria środowiska górnictwo geologia inżynierska

Aktualności z GIG

2023-09-21
Spotkanie partnerów projektu RADONORM

W dniach 18-21 września 2023 w Ustroniu odbywało się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu RadoNorm, dotyczące naturalnych nuklidów promieniotwórczych w pracy i w środowisku. Uczestniczyło w nim ponad 70 naukowców i praktyków z ponad 20 państw

Czytaj więcej...
2023-09-19
Debata „Polskie drogie do neutralności klimatycznej” na Krynica Forum 2023

Profesor Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego był uczestnikiem debaty „Polskie drogi do neutralności klimatycznej”, zorganizowanej przez Jastrzębską Spółkę Węglową podczas Krynica Forum 2023

Czytaj więcej...
2023-09-18
Przedstawiciel GIG-PIB reprezentuje Polskę w Komitecie Zarządzającym projektu REMINDENT w Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Jan Bondaruk, z-ca Dyrektora GIG-PIB ds. Inżynierii Środowiska został powołany w skład Komitetu Zarządzającego jako przedstawiciel Polski w Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych

Czytaj więcej...
2023-09-11
Wizyta pana Zoljargal Jargalsaikhan z Mongolskiego Stowarzyszenia Węglowego

28 sierpnia 2023 gościem w naszym Instytucie był Pan Zoljargal Jargalsaikhan, dyrektor wykonawczy Mongolskiego Stowarzyszenia Węglowego

Czytaj więcej...
2023-08-28
POSTMINQUAKE warsztaty na temat sejsmiczności pogórniczej

W dniach 24-25 sierpnia 2023 w Głównym Instytucie Górnictwa odbywały się warsztaty na temat sejsmiczności pogórniczej, zorganizowane w ramach kończącego się międzynarodowego projektu POSTMINQUAKE

Czytaj więcej...

+ 48-32-259-2000