CCTW

Centrum Czystych Technologii Węglowych

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 / NCBR

Tytuł projektu:
Centrum Czystych Technologii Węglowych.

Nr projektu:
POIG.02.01.00-00-165/08-05

Termin realizacji projektu:
01.07.2007 r. – 30.06.2013 r.

Kierownik projektu:
Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz
Główny Instytut Górnictwa

Opis projektu:
CCTW to innowacyjne laboratoria badawcze powstałe w ramach wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) z Zabrza. Laboratoria powstały z myślą o utworzeniu w Polsce unikatowego ośrodka naukowego, który prowadziłby prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój know-how dla komercjalizacji innowacyjnych Czystych Technologii Węglowych (CTW).
Na infrastrukturę badawczą CCTW składają się laboratoria oraz instalacje demonstracyjne dzięki którym Centrum może realizować badania podstawowe, prace badawczo-rozwojowe oraz demonstracyjne dotyczące perspektywicznych technologii wykorzystania węgla.
Infrastruktura CCTW jest udostępniana innym jednostkom w kraju i za granica  na zasadach rynkowych. Badania prowadzone w CCTW możliwe są zarówno w skali laboratoryjnej, wielkolaboratoryjnej, aż do skali PDU, co przyczynia się do zwiększenia potencjału komercjalizacyjnego  opracowywanych w CCTW technologii.

Konsorcjum:
Główny Instytut Górnictwa - Lider
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla - Partner

Budżet projektu:
Wartość projektu: 195 219 087,04 PLN
Wydatki kwalifikowane: 161  682 124,55 PLN
Dofinansowanie z UE: 137 429 805,87 PLN
Udział dofinansowania ze środków UE w całkowitym koszcie projektu: 85,00 %
Dofinansowanie dla GIG: 93 174 217,25 PLN

Strona internetowa projektu: http://www.cctw.gig.eu/

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. „Infrastruktura strefy B+R”, Działanie 2.1 „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym”.

+ 48-32-259-2000