IND57 MetroNORM

Metrologia dla materiałów o podwyższonej promieniotwórczości naturalnej

Termin realizacji: 01.10.2013-30.06.2016

Kierownik projektu w GIG:

dr hab. Bogusław Michalik
, prof. GIG

Projekt realizowany w ramach EMRP (European Metrology Research Programme)

+ 48-32-259-2000