MEGAPlus

Produkcja niekonwencjonalnego metanu z głęboko zalegających europejskich pokładów węgla w połączonych procesach pozyskiwania metanu pokładów węgla (CBM) i podziemnego zgazowania węgla (PZW)

 

Realizacja projektu:
01.06.2018 - 30.11.2021 (zgodnie z aneksem nr AMD-800774-6)

Koordynator projektu:
Główny Instytut Górnictwa

Kierownik projektu:
dr inż. Krzysztof Kapusta

Więcej informacji na projectmega.eu

+ 48-32-259-2000