Ocena wpływów środowiskowych związanych z wyrobem, procesem lub działalnością produkcyjną

Analiza cyklu życia wyrobu/produktu zgodnie z normami serii PN-EN ISO 14040

Ekobilans procesu w oparciu o normy serii PN-EN ISO 14040

Ekoprojektowanie wyrobów

+ 48-32-259-2000