Zrównoważone zarządzanie gospodarką wodno-ściekową

Integrated management of local drainage basin resources

dr inż. Piotr Krawczyk

nieaktualne dane

Integrated management of local drainage basin resources

nieaktualne dane

nieaktualne dane

nieaktualne dane

Analysis of infrastructural systems including water, rain water, sewage water networks

nieaktualne dane

dr inż. Jan Bondaruk

Investigation of chemical and physical properties of underground and surface waters

dr inż. Paweł Zawartka

mgr inż. Elżbieta Uszok

+ 48-32-259-2000