Zrównoważone technologie energetyczne

Zrównoważony rozwój, zrównoważona konsumpcja i produkcja, zrównoważone wykorzystanie zasobów to pakiet działań na poziomie prawnym, technologicznym, ekonomicznym (utrzymanie konkurencyjności), realizowanych w skali lokalnej i międzynarodowej, mający na celu zabezpieczenie różnych potrzeb konsumentów, przy minimalnym obciążeniu środowiska naturalnego.

W odniesieniu do szeroko rozumianej energetyki zrównoważony rozwój oznacza, najogólniej mówiąc, zmniejszenia obciążenia środowiska w związku z wytwarzaniem i dostarczaniem odbiorcom różnych form energii i jak najskuteczniejsze wykorzystanie nieodnawialnych pierwotnych nośników energii i ich zasobów, a również zmniejszenie stopnia uzależnienia wytwarzania różnych form energii od tych zasobów.

Główny Instytut Górnictwa jest silnie zaangażowany w działania w zakresie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii energetycznych, wykorzystania źródeł odnawialnych energii, a zwłaszcza w obszarze tematycznym Czystych Technologii Węglowych (CTW).

+ 48-32-259-2000