Akredytowane badania migracji w Zakładzie Monitoringu Środowiska GIG

Z przyjemnością informujemy, że Zakład Monitoringu Środowiska GIG ponownie uzyskał certyfikat akredytacji laboratorium badawczego oraz rozszerzył zakres akredytacji o badania migracji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. poz. 2294, materiały i produkty mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia powinny posiadać właściwy atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego. Jednym z dokumentów niezbędnych w trakcie ubiegania się o atest są wyniki badań migracji.

W naszych laboratoriach wykonujemy akredytowane badania migracji dla następujących rodzajów materiałów:

  • tworzywa sztuczne (np. rury do przesyłu wody), szkło, ceramika (np. elementy zaworów), akredytowane zgodnie z normą PN-EN 12873-1:2014-09,
  • wyroby metalowe (np. wylewki, brodziki),
  • wyroby cementowe (np. rury betonowe, zbiorniki na wodę) zgodnie z normą PN-EN 14944-3:2008,
  • wyroby gumowe (np. uszczelki kranów),
  • membrany do uzdatniania wody zgodnie z normą PN-EN 12873-4:2022-04.

Ponadto wykonujemy migracji/ekstrakcji nieorganicznych materiałów nośnych i filtracyjnych wykorzystywanych przy uzdatnianiu wody zgodnie z normą PN-EN 12902:2005.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową https://monitoringsrodowiska.gig.eu/ oraz stronę PCA https://www.pca.gov.pl/.../laborato.../AB%20145,podmiot.html

Wszelkie pytania kierować prosimy na adres ofertaSC@gig.eu

+ 48-32-259-2000