"Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Epsilon X"

W dniach 12-13 marca 2015 roku w Katowicach odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. "Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Epsilon X". Konferencję tę po raz drugi zorganizował Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Głównego Instytutu Górnictwa.

+ 48-32-259-2000