Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku

Z przyjemnością informujemy, że podpisano umowę na dofinansowanie nowego projektu, mającego na celu utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (BCU).

Projekt BCU to wynik współpracy Miasta Rybnik (lider projektu), Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Razem tworzymy przestrzeń edukacyjną, która łączy teorię z praktyką, wzbogacając nauczanie o nowoczesne formy przekazu. Planujemy stworzyć nowoczesny ośrodek szkoleniowy dedykowany kształceniu kadr dla górnictwa. Budżet projektu zostanie w większości przeznaczony na remont i wyposażenie sal warsztatowych oraz sztolni. Ponadto zostaną również opracowane aplikacje szkoleniowe, wykorzystujące technologię wirtualnej rzeczywistości oraz cyfrowe modele 3D urządzeń górniczych – mówi Szymon Łagosz, kierownik projektu w GIG-PIB.

W ramach BCU sfinansowane zostanie utworzenie 9 pracowni, w tym:

  • pracownia systemów górniczych (system metanometryczny, system DGT, centralne sterowanie),
  • pracownia mechaniczna,
  • pracownia sterowników PLC,
  • pracownia hydrauliki siłowej,
  • pracownia napędu elektrycznego,
  • pracownia robotyki,
  • pracownia rysunku technicznego,
  • pracownia elektropneumatyki,
  • pracownia VR.

Nowoczesne pracownie, wyposażone w sprzęt wykorzystywany na autentycznych stanowiskach pracy, jak i nowe technologie IT, będą wspomagać i usprawniać różnorodne działania podejmowane w obszarze związanym z przygotowaniem kadr na potrzeby nowoczesnego górnictwa.

Bardzo istotnymi kwestiami, związanymi z wprowadzeniem do programów nauki elementów VR, jest bezpieczeństwo zajęć (brak narażenia na szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy) oraz zwiększenie zaangażowania uczniów w proces szkolenia. Środowisko VR wykorzystywać będzie zaawansowane silniki graficzne, odzwierciedlając w bardzo realistyczny sposób podziemne wyrobiska górnicze.  Zastosowane modele 3D będą fotorealistycznymi kopiami faktycznie wykorzystywanych w górnictwie urządzeń. Zostaną one zoptymalizowane pod kątem wyświetlania w goglach VR. Modele będą przygotowywane w oparciu dokumentację techniczno-ruchową, instrukcje obsługi oraz zdjęcia i filmy referencyjne.

Nowa inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.  Zakupione wyposażenie będzie odpowiadać rozwiązaniom aktualnie stosowanym w górnictwie węgla kamiennego dotyczącym zasilania oraz programowania i sterowania procesem technologicznym przy wydobywania węgla kamiennego. Zainstalowane zostaną urządzenia i systemy monitorowania zagrożeń naturalnych, monitorowania procesu technologicznego oraz łączności telefonicznej, głośnomówiącej, dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej.

Projekt jest dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy, jego budżet wynosi 11 mln zł.

+ 48-32-259-2000