Brusselss Innova 2013

Na 62 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2013 wynalazek Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” został nagrodzony Złotym Medalem.  Nagrodzone rozwiązanie to system pomiarowy zapewniający automatyczny pomiar geometrii i  deformacji badanych elementów szybu. Wyposażony jest w kontrolę położenia, w tym orientacji przestrzennej i stabilności, oraz w system rejestracji i analizy danych.

Wprowadzone nowości polegają  na zintegrowaniu w jednej hermetyzowanej obudowie skanera laserowego 2D 3600 i kamery 3600 z jednostką inercyjną (akcelerometr, żyroskop i magnetometr) i odometrem, z własnym  zasilaniem, rejestratorem i anteną oraz laserowym dalmierzem bezpieczeństwa. Obudowa spełnia cechy obudowy urządzeń elektronicznych do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem z rodzajem budowy przeciwwybuchowej typu Ex p (nadciśnienie gazu obojętnego) z nowatorskim rozwiązaniem autonomicznego zasilania urządzenia. Urządzenie może dzięki temu pracować w wybuchowej metanowej atmosferze kopalnianej.

Sonda jest opuszczana do szybu za pomocą liny nośnej urządzenia wyciągowego wzdłuż prowadzącej liny pomocniczej, zgodnie z rozwiązaniem opracowanym w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, a zastosowana jednostka inercyjna i odometr pozwalają na precyzyjne określanie jej położenia w szybie.

Automatyzacja i zdecydowane skrócenie czasu, a więc i kosztów rewizji szybów. Szczególnie rewizje starych i nieuzbrojonych szybów, wiązały się dotychczas z zaangażowaniem znacznych środków technicznych i ogromnym ryzykiem dla pracowników szybowych zobowiązanych do jej fizycznego przeprowadzenia.

Rozwiązanie zostało nagrodzone również Laurem Innowacyjności 2013 przyznawanym przez Naczelną Organizację Techniczną.

 

+ 48-32-259-2000