Delegacja przedstawicieli władz publicznych i państwowej firmy energetycznej (KEK) z Kosowa

W dniu 13 lipca 2022 r. gościliśmy w GIG delegację przedstawicieli władz publicznych i państwowej firmy energetycznej (KEK) z Kosowa. Przedstawiono wyniki wybranych prac i projektów badawczo-wdrożeniowych realizowanych na rzecz zielonej transformacji i ustalono zakres potencjalnej współpracy.

Wizyta organizowana jest w ramach funkcjonującego w Komisji Europejskiej Sekretariatu „Initiative for coal regions in transition in the Western Balkans and Ukraine”, a goście przybyli na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce (SGGP). Głównym celem wizyty jest wymiana doświadczeń związanych z procesem transformacji energetycznej i jej skutkami dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska. W czasie wizyty goście z Kosowa mieli możliwość zapoznać się między innymi z doświadczeniami gmin górniczych, realizowanymi projektami inwestycyjnymi i badawczo – naukowymi jak i podjąć dyskusję z przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych z procesy transformacji. Delegacja przebywała w województwie śląskim w dniach 12-14.07.2022.

+ 48-32-259-2000