Delegacja z Bośni i Hercegowiny reprezentująca kopalnię Breza należącą do JP Elektroprivreda

11 lutego 2015 r. w Głównym Instytucie Górnictwa gościła delegacja z Bośni i Hercegowiny reprezentująca  kopalnię Breza należącą do JP Elektroprivreda.

W trakcie spotkania podpisano porozumienie o współpracy handlowo-technicznej   na mocy której Kopalnia Doświadczalna „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa dla kopalni Breza będzie realizować testy laboratoryjne  materiałów wybuchowych oraz pyłu węglowego w celu klasyfikacji i kategoryzacji wyrobisk i szybów górniczych. Pozwoli to zagranicznemu partnerowi właściwie szacować stan zagrożenia wybuchami pyłu węglowego, co jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa pracujących tam górników.

JP Elektroprivreda to jeden z największych koncernów energetyczno-górniczych na Bałkanach.  Partnerzy zagraniczni docenili przede wszystkim kompetencje Głównego Instytutu Górnictwa oraz fakt, że usługi świadczone są przez akredytowane laboratoria. Główny Instytut Górnictwa od prawie 90 lat prowadzi specjalistyczne badania  w tym zakresie. Rosnąca koncentracja produkcji powoduje zwiększenie intensywności osiadania niebezpiecznego pyłu węglowego w rejonach eksploatacyjnych narzucając celowość bardziej rygorystycznego podejścia do zabezpieczenia wyrobisk.

Ograniczenie występowania niebezpiecznych wydarzeń w górnictwie jest możliwe dzięki systematycznemu wdrażaniu: rezultatów badań naukowych, kompleksowych projektów eksploatacji, progresywnych metod profilaktyki, a także powszechnej świadomości stanu zagrożeń i możliwości wpływania na poprawę bezpieczeństwa przez osoby realizujące, nadzorujące i kontrolujące wykonawstwo robót górniczych. Eksperci GIG są przekonani, że solidarna, stała współpraca nauki i przemysłu powinna skutkować dalszą poprawą stanu bezpieczeństwa  pracy w kopalniach polskich i zagranicznych.

+ 48-32-259-2000