Delegacja z Rumuńskiego Narodowego Instytutu Badań i Rozwoju Bezpieczeństwa Górniczego i Przeciwwybuchowego INSEMEX

W dniu 25 lutego 2015 roku w Głównym Instytucie Górnictwa gościła delegacja z Rumuńskiego Narodowego Instytutu Badań i Rozwoju Bezpieczeństwa Górniczego i Przeciwwybuchowego INSEMEX, której przewodniczył Dyrektor Generalny Profesor George Artur Gaman. Podczas spotkania dyskutowano o sytuacji górnictwa w Rumunii, Polsce i Europie w świetle ostatnich wydarzeń gospodarczych. Rozmawiano na temat współpracy naukowej z Głównym Instytutem Górnictwa w zakresie górnictwa oraz współpracy w zakresie identyfikacji i oceny zagrożeń górniczych. Na zakończenie spotkania Profesor George Artur Gaman ze strony INSEMEX i Profesor Józef Dubiński ze strony GIG podpisali umowę o współpracy naukowo-badawczej.

+ 48-32-259-2000