Dwie nagrody Górniczy Sukces Roku dla GIG

7 marca 2022r. w czasie gali jubileuszowej 30-lecia Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej przyznane zostały nagrody w konkursie Górniczy Sukces Roku.

W kategorii Ekologia kapituła konkursu nagrodziła firmę TAURON Wydobycie S.A. oraz Główny Instytut Górnictwa za rozwiązanie pod nazwą „Opracowanie koncepcji wykonania eksperymentalnej pokrywy rekultywacyjnej fragmentu hałdy z wykorzystaniem materiałów i odpadów oraz budowy poligonu doświadczalnego w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu, w ramach projektu RECOVERY” .

Projekt RECOVERY „Odtworzenie zdegradowanych i przekształconych ekosystemów na terenach pogórniczych”, dotyczy opracowania różnego rodzaju technik rekultywacji biologicznej tzw. obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z użyciem mieszanek substytutów glebowych na bazie ubocznych materiałów poprodukcyjnych z zakładów górniczych TAURON Wydobycie oraz z elektrowni Grupy TAURON.

Na terenie hałdy górniczej Janina w Libiążu przeprowadzono prace rekultywacyjne z zastosowaniem nowatorskich podłoży, które neutralizują wysoką kwasowość odpadów górniczych, ograniczają zanieczyszczenie wód i zapewniają dogodne warunki dla rozwoju półnaturalnych zbiorowisk roślinnych. Dzięki odpowiednio dobranym mieszankom glebowym na bazie materiałów odpadowych przygotowano podłoża dla różnych siedlisk roślinnych, które pozwolą na skuteczną rewitalizację trudnych terenów.

Opracowana przez GIG metoda rekultywacji umożliwiła zainicjowanie zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych tj. roślinność łąkowa i krzewiasta. Prowadzony monitoring parametrów fizykochemicznych podłoża i odcieków pozwoli na ocenę pozytywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Projekt RECOVERY jest realizowany w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali, przy wsparciu ze środków finansowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kapituła konkursu nagrodziła również urządzenie Biocargo, które służy do analizy i transportu próbek biologicznych. Analizator BioCargo to produkt opracowany przez GIG w ścisłej współpracy z katowicką firmą Emag-Serwis Sp. z o.o. To autorskie, nowoczesne urządzenie umożliwia wykonanie na miejscu testu toksyczności, analizy respirometrycznej i testu optymalizacyjnego pobranej w terenie próbki wody, ścieków lub gleby. Urządzenie zapewnia utrzymanie stabilnych warunków tlenowych i temperaturowych oraz precyzyjną kontrolę stanu fizjologicznego i całkowite bezpieczeństwo próbek podczas transportu. BioCargo jako system przenośny przyśpiesza czas realizacji analiz pobranych próbek.

 
 

+ 48-32-259-2000